Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Notatka pokonferencyjna „Wizualizacja i interaktywność w nauczaniu języków obcych” – 14 i 21 kwietnia 2010 Lublin LSCDN

Dnia 14 i 21 kwietnia 2010 w LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie w godzinach 12:00-15:00 odbyła konferencja dla nauczycieli języków obcych „Wizualizacja i interaktywność w nauczaniu języków obcych”, w której wzięło udział ponad 90 osób.
W tym artykule znajdują się linki do materiałów pokonferencyjnych.

Konferencję w dniu 14.04.2010 otworzył dyrektor LSCDN pan Andrzej Zieliński. Uczestnicy konferencji uczcili minutą ciszy pamięć ofiar katastrofy lotniczej w Smoleńsku z dnia 10.04.2010. Dnia 21.04.2010 odbyła się II-ga tura konferencji.

Główną częścią konferencji, w której uczestniczyli wszyscy przybyli nauczyciele, był wykład z glottodydaktyki "Komputer w nauczaniu podsystemów języka obcego – wczoraj, dziś i jutro" pana dr Jarosława Krajki, adiunkta w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Materiały z wykładu pana dr Jarosława Krajki (UMCS):

  1. Prezentacja do wykładu wygłoszonego dnia 14.04.2010 w LSCDN - plik PDF
  2. Linki do zasobów z Internetu związanych z wykładem - plik PDF

Przed wykładem i po nim odbyły się w dwóch salach równolegle warsztaty metodyczne  z podziałem na język angielski i niemiecki oraz typy szkół.

Warsztaty z języka angielskiego prowadził przedstawiciel wydawnictwa Pearson Longman pan Andrzej Boguta z Lublina, a warsztaty z języka niemieckiego - przedstawicielka wydawnictwa Cornelsen / BC Edukacja pani Katarzyna Łyp z Krakowa.

Na warsztatach zostały zaprezentowane podręczniki interaktywne English AdventureSky High dla szkoły podstawowej, Upbeat i Exam Challenges dla gimnazjum - na tablicy interaktywnej InterWrite oraz podręczniki Prima i Studio d - na tablicy interaktywnej SmartBoard.

Dnia 21 kwietnia 2010 zostaną powtórzone niektóre warsztaty oraz wykład pana dr Jarosława Krajki, poza tym odbędzie się warsztat z podręcznikami dla szkół ponadgimnazjalnych SuccessReal Life.

Program konferencji „Wizualizacja i interaktywność w nauczaniu języków obcych” w dniach 14.04.2010 i 21.04.2010 dostępny jest TUTAJ

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z I-szej tury konferencji w dziale Galeria.

Ewa Czerniecka
Konsultant LSCDN ds. edukacji j. obcych i wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu

Opcje strony

do góry