Centrum LSCDN

Konsultacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą harmonogramu nieodpłatnych konsultacji tematycznych, udzielanych pracownikom pedagogicznym, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.
Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia oraz zadań zleconych przez organ prowadzący i kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Ważną rolę przy ustalaniu bieżących obszarów konsultacji odgrywać będzie także proces ewaluacji prowadzonych przez LSCDN form doskonalenia.

Data konsultacji (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

86
Temat konsultacji:    Indywidualizacja pracy z uczniem ze SPE w placówce oświatowej.
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Marzanna Dybcio
Konsultant ds. edukacji włączającej i specjalnej
Online:
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek pracujący ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
2022-01-24
godz. 14.00 - 15.00

Uwagi:

Temat konsultacji:    Wykorzystanie e-materiałów a prawa autorskie cz. 2
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
dr inż. Agata Waszek
Konsultant ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu
Online:
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
2022-01-25
godz. 15.00-15.45

Uwagi:

Temat konsultacji:    Powrót do nauczania stacjonarnego-intensyfikacja oddziaływań wychowawczych
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Elwira Maksymiuk
Konsultant ds. języków obcych i języków mniejszości narodowych,
Online:
Nauczyciele języków obcych
2022-01-27
godz. 15:30 - 16:15

Uwagi:


do góry