Centrum LSCDN

Konsultacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacje zamieszczone poniżej dotyczą harmonogramu nieodpłatnych konsultacji tematycznych, udzielanych pracownikom pedagogicznym, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych.
Tematyka konsultacji obejmuje zagadnienia wynikające z obowiązkowych zadań publicznych placówek doskonalenia oraz zadań zleconych przez organ prowadzący i kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę placówki. Ważną rolę przy ustalaniu bieżących obszarów konsultacji odgrywać będzie także proces ewaluacji prowadzonych przez LSCDN form doskonalenia.

Data konsultacji (dd-mm-yyyy)

Liczba rekordów w bazie

163
Temat konsultacji:    Rodzaje kontroli w nadzorze pedagogicznym a kierunki polityki oświatowej państwa i zadania z nadzoru w roku szkolnym 2022/2023
Nauczyciel-konsultant Specjalność Miejsce spotkania Adresat Data spotkania
Alicja Ciszek-Roskal
Konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą
Online:
Uczestnicy kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą
2023-01-31
godz. 14.00-14.45

Uwagi:


do góry