3214.Jak rozwijać kompetencje kluczowe na lekcjach przedmiotów humanistycznych i artystycznych?

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Archiwum: Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
_Archiwum: Nauczyciele plastyki, muzyki i wiedzy o kulturze, _Archiwum: Nauczyciele przedmiotów humanistycznych
Kierownik
Zbigniew Wiertel

Prowadzący

Zbigniew Wiertel

Program

  • Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie. Europejskie ramy odniesienia.
  • Konstruowanie zajęć z uwzględnieniem wszystkich kompetencji kluczowych.

Organizacja

Szkolenie odbywa się zdalnie w trybie synchronicznym na platformie G Suite z wykorzystaniem aplikacji Google Hangouts Meet lub usługi https://meet.google.com/
Imienne zaproszenia mailowe z linkiem do spotkana zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem.

Opis

Kompetencje kluczowe to te kompetencje, których wszyscy potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, zatrudnienia, włączenia społecznego, zrównoważonego stylu życia, udanego życia w pokojowych społeczeństwach, kierowania życiem w sposób prozdrowotny i aktywnego obywatelstwa. Rozwija się je w perspektywie uczenia się przez całe życie. Takie umiejętności jak krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, umiejętności analityczne, kreatywność i umiejętności międzykulturowe są elementem wszystkich kompetencji kluczowych. W trakcie warsztatów nauczyciele będą tworzyć scenariusze zajęć z uwzględnieniem wszystkich kompetencji kluczowych.

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry