Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Oferta

 • 13.04.2018
  Google Classroom w pracy nauczyciela - grupa E
  Google Classroom w pracy nauczyciela - grupa E

  Zapraszam nauczycieli na jednodniowe 8-godzinne warsztaty nt. Google Classroom, które odbędą się w sobotę 12 maja 2018 w LSCDN w Lublinie.

 • 11.04.2018
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa 'Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych'

  LSCDN, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, Instytut Pedagogiki KUL Jana Pawła II oraz Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego z Pracownią Logopedyczną UMCS; Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Instytut Pedagogiki Specjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; Katedra Pedagogiki, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie zapraszają nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pedagogów i psychologów szkolnych, pedagogów specjalnych, dyrektorów szkół i placówek na bezpłatną Konferencję, która odbędzie 9 maja br. od 9.30 do 14.00 w WBP H. Łopacińskiego w Lublinie.

 • 03.04.2018
  V edycja Integracja dla edukacji. Organizacja Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia - konferencja
  V edycja <i>Integracja dla edukacji. Organizacja Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia</i> - konferencja

  Zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, pracowników oświaty: wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej (klasy 1 - 3 szkoły podstawowej) na bezpłatną konferencję V edycji Integracja dla edukacji. Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole i w przedszkolu. Skuteczne i nowoczesne narzędzia, metody i formy wsparcia.

  Termin: 22 maja 2018 r. w godzinach: 8.15 – 14.10
  Miejsce konferencji: Lublin, Hotel VICTORIA, ul. Gabriela Narutowicza 58/60

  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest partnerem lokalnym cyklu ogólnopolskich konferencji.

 • 26.03.2018
  Działalność wychowawcza i profilaktyczna
  - zmiana rozporządzenia

  Zmiana rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii generuje potrzebę zweryfikowania działań dotychczas prowadzonych przez placówki oświatowe.

 • 01.03.2018
  Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego dla doradców zawodowych i nauczycieli zajmujących się doradztwem zawodowym

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym realizacji obowiązkowych zadań z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych i szkołach branżowych I stopnia.

 • 15.11.2017
  'Lubelska Próba przed Maturą' z matematyki. Edycja 2017/18

  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w 'Lubelskiej Próbie przed Maturą' z matematyki.

 • 31.08.2017
  Konta bankowe LSCDN

  Informujemy, że od dnia 01 września 2017r. opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy LSCDN.
  Numery rachunków bankowych na które należy dokonywać wpłat na kursy organizowane przez:

  LSCDN w Lublinie
  Bank Pekao SA. O/Lublin, nr 41 1240 5497 1111 0000 5004 6928

  LSCDN O/Biała Podlaska
  Bank Pekao SA O/Biała Podlaska, nr 72 1240 5497 1111 0000 5005 8107

  LSCDN O/Chełm
  Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391

  LSCDN O/Zamość
  Bank Pekao SA O/Zamość, nr 80 1240 5497 1111 0000 5007 2998

 • 17.08.2017
  Oferta edukacyjna 2017/2018

  Szanowni Państwo,
  Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2017/2018.

 • 29.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

Możesz skorzystać też z opcji:

Zakładanie nowego profilu

W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.


Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:

Zarejestruj nowy profil