Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Ośrodek Rozwoju Edukacji
EFS
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi
 • 10.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków.
  więcej
 • 08.02.2016
  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy O Poleskim Parku Narodowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 2016 Organizatorzy: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Chełmie, Poleski Park Narodowy, Publiczne Gimnazjum Nr 1 We Włodawie.
  więcej
 • 07.02.2016
  XII Regionalny Konkurs Informatyczny "Dzień Bezpiecznego Komputera" - etap regionalny Regionalny etap XII Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera", organizowanego pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin i Polskiego Towarzystwa Informatycznego, odbędzie się 12 lutego 2016r. w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie.
  więcej
 • 05.02.2016
  'Secesja i awangarda...' druga edycja 'Fali Kultury' - wykłady i warsztaty z historii sztuki Warszawskie Stowarzyszenie 'Fala Kultury' i LSCDN zapraszają nauczycieli języka polskiego oraz wiedzy o kulturze na bezpłatne wykłady i warsztaty z historii sztuki. Szkolenie poprowadzi dr Olga Kłosiewicz.
  więcej
 • 05.02.2016
  'Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu' Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i klas I-III szkół podstawowych planujących rozpocząć pracę nauczyciela języka angielskiego na wczesnym etapie nauczania na trzydniowe warsztaty metodyczne 'Warsztat pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu'. Są jeszcze wolne miejsca.
  więcej
 • 04.02.2016
  Wojewódzki konkurs literacki na temat patronów szkół województwa lubelskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim. Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży szkolnej dorobku wybranych patronów szkół województwa lubelskiego: Jana Długosza, Marii Konopnickiej, Grażyny Chrostowskiej, Marii Skłodowskiej-Curie i Józefa Czechowicza.
  więcej
 • 04.02.2016
  Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną na temat patronów szkół województwa lubelskiego Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie. Celem konkursu jest przybliżenie młodzieży szkolnej dorobku wybranych patronów szkół województwa lubelskiego: Jana Długosza, Marii Konopnickiej, Grażyny Chrostowskiej, Marii Skłodowskiej-Curie i Józefa Czechowicza.
  więcej
 • 03.02.2016
  VII Lubelski Turniej Chemiczny dla uczniów gimnazjów Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wydział Chemii UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli i uczniów gimnazjum z województwa lubelskiego do udziału w Turnieju Chemicznym.
  więcej
 • 03.02.2016
  VI edycja Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie i doradca metodyczny nauczycieli biologii miasta Lublin zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego do udziału w VI edycji Konkursu Biologicznego Powtórka przed Maturą.
  więcej
 • 01.02.2016
  Włącz różnorodność Zapraszamy nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie na szkolenie z zakresu edukacji międzykulturowej. Liczba miejsc ograniczona!
  więcej
 • 01.02.2016
  Metody nauki czytania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej Kurs doskonalący 'Metody nauki czytania w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej' to propozycja szkoleniowa dla nauczycieli edukacji elementarnej. Najbliższy termin szkolenia (grupa 'd') 5 marca br. od godz. 10.00. Czas trwania kursu 6 godzin lekcyjnych.
  więcej
 • 28.01.2016
  X Lubelski Międzyszkolny Konkurs Zawodowy "Rok przed dyplomem" LSCDN i doradcy metodyczni Miasta Lublina zapraszają uczniów klas III techników i nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół ponadgimnazjalnych do udziału w X edycji Lubelskiego Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego "Rok przed dyplomem". Termin nadsyłania zgłoszeń do 10 marca 2016 r.
  więcej
 • 27.01.2016
  Jak pomoc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości? Szkolenie dla nauczycieli, którzy dostrzegają związek między poczuciem własnej wartości dziecka a efektami uczenia się.
  więcej
 • 27.01.2016
  Ferie z LSCDN:) Zapraszam do udziału w warsztatach nauczycieli pragnących wykorzystać ferie na własny rozwój, wzmocnienie kompetencji i wymianę doświadczeń z innymi.
  więcej
 • 27.01.2016
  Etap wojewódzki - informacja o terminach i miejscach eliminacji Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice! Przekazujemy komunikat o przebiegu eliminacji wojewódzkich wszystkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2015/2016.
  więcej
 • 18.01.2016
  Międzykulturowość w szkole Dnia 18.01.2016 r. w LSCDN odbyło się spotkanie definiujące potrzeby nauczycieli w zakresie przyjmowania dzieci cudzoziemskich w szkole oraz edukacji międzykulturowej.
  więcej
 • 15.01.2016
  Kursy doskonalące dla nauczycieli biblioteki szkolnej Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają nauczycieli biblioteki szkolnej na kursy doskonalące prowadzone przez Krzysztofa Chachaja bibliotekarza WBP. Są jeszcze wolne miejsca.
  więcej
 • 07.01.2016
  Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX - XVI edycja Zapraszamy uczniów wszystkich typów szkół uczących się języka angielskiego do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który odbędzie się 1 marca 2016 r.
  więcej
 • 30.12.2015
  Seminarium 'Analiza i interpretacja wybranych tekstów kultury w szkole ponadgimnazjalnej' Kurs doskonalący dla nauczycieli języka polskiego ze szkół ponadgimnazjalnych. Planowany termin realizacji szkolenia: I-II kw. 2016.
  więcej
 • 23.12.2015
  Wojewódzki Konkurs Informatyczny Mistrz Komputera Zapraszamy nauczycieli uczących zajęć komputerowych w szkołach podstawowych i ich uczniów do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Mistrz Komputera.
  Konkurs odbędzie się m.in. pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Patronatem Naukowym Rektora Politechniki Lubelskiej i Patronatem Medialnym Telewizji Lublin.
  więcej
W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.

Przypomnij hasło
Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:
zarejestruj się
POLECAMY
więcej