Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/14543,Relacja-z-konferencji-quotPsychologiczno-pedagogiczne-aspekty-procesow-integracy.html
2024-04-13, 17:31
Data publikacji: 08.12.2023
Autor: ks. dr Andrzej Konachowicz

Relacja z konferencji "Psychologiczno-pedagogiczne aspekty procesów integracyjnych w Europie: doświadczenia Ukrainy i Polski"

25-26 października br. w Lublinie odbyło się szkolenie naukowo-pedagogiczne “Psychologiczno-pedagogiczne aspekty procesów integracyjnych w Europie: doświadczenia Ukrainy i Polski".

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Akademię Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, Instytut Rozwoju Edukacji i Nauki "Wiedza", Lubelski Instytut Kultury Prawosławnej, Międzynarodową Szkołę "Akademia Pedagogicznej Twórczości" z Ukrainy oraz Państwową Instytucję "Ukraiński Instytut Rozwoju Edukacji". Partnerami wydarzenia były Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, firma FlexReality i AR Book (Ukraina).

Współpraca edukacyjna między Ukrainą a Polską: Nowe spojrzenie na oświatę

Program naukowo-pedagogicznego szkolenia był bogaty i różnorodny. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z Akademią Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, pracować zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie pod opieką organizatorów szkolenia, uczestniczyć w seminarium naukowo-pedagogicznym, przygotowywać referaty naukowo-metodyczne, uczestniczyć w dyskusjach, wymieniać się doświadczeniami oraz brać udział w samodzielnej i indywidualnej pracy, ewaluacji zdobytych widomości oraz programie kulturalno-edukacyjnym. Wydarzenie miało charakter hybrydowy, w którym uczestniczyli nauczyciele i naukowcy z Polski i Ukrainy.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia takie jak innowacje edukacyjne, tworzenie nowoczesnych efektywnych lekcji i systemów edukacyjnych AR BOOK, edukacja międzykulturowa, wdrożenie modeli specjalistycznej edukacji naukowej o profilu fizyczno-matematycznym w doświadczeniach Ukrainy i Polski, religijne wychowanie uchodźców z Ukrainy w świetle nauki Kościoła prawosławnego, edukacyjne deficyty i wiele innych.

Ciekawymi i wartościowymi prezentacjami wykładowców były wystąpienia prof. Oksany Dubininy z Katedry Zarządzania Publicznego i Zarządzania Projektem Naukowego Instytutu Zarządzania Edukacją NAPN Ukrainy, oraz dr Jarosławy Stemkowśkiej, dyrektora Międzynarodowej Szkoły "Akademia Pedagogicznej Twórczości", przewodniczącej Towarzystwa Wspierania Ukrainy "MAJDAN BADEN-BADEN" w Niemczech. Dr Ludmiła Łysogor, metodyk Wydziału Edukacji Szkolnej Ukraińskiego Instytutu Rozwoju Edukacji, Irina Gałkowicz, psycholog, art-terapeuta i inni poruszali tematykę tworzenia interesujących lekcji, innowacyjnych metod nauczania, znaczenia zachowania własnych zasobów dla efektywnej współpracy z uczniami oraz wiele innych istotnych kwestii.

Interesujące spojrzenie na ważność religijnego wychowania dzieci przedstawił doradca metodyczny ds. religii prawosławnej ks. dr Andrzej Konachowicz, na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia funkcjonowania przedmiotu religia w polskim systemie oświaty. W komparatystycznym zestawieniu z systemem oświaty Ukrainy, należy zaznaczyć, że nie jest to przedmiot ogólny jaki występuje za naszą wschodnią granicą np. religioznawstwo czy chrześcijańska etyka. Jest to przedmiot skierowany stricte do wyznawców konkretnych religii czy wyznań, stąd też program nauczania religii dla osób wyznania katolickiego, prawosławnego czy jakiegokolwiek innego jest zupełnie odmienny, a katecheci dla poszczególnych wyznań mogą prowadzić lekcję jedynie po otrzymaniu przez władze zwierzchnie swojego Kościoła, właściwego pisemnego skierowania.

Kwestie edukacji międzykulturowej i szans edukacyjnych omówił Andrzej Borowik, nauczyciel historii i kultury Ukrainy w Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie. Podkreślił on, że obecnie w Polsce przebywa ponad 1,8 mln uchodźców, którzy uczą się języka polskiego, przystosowują się do nowej kultury, co sprawia, że istotne jest podnoszenie kwestii otwierania ukraińskich szkół z narodowym językiem nauczania i zachowywania własnych tradycji. Kluczowym elementem edukacji międzykulturowej jest kształtowanie tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur, dlatego też należy poświęcić dużej uwagi szkole, gdyż to tam kształtują się u dzieci pierwsze jej symptomy na zasadach integracji społeczeństwa.

Wyrażamy wdzięczność organizatorom szkolenia za możliwość udziału w dyskusji na temat aktualnych zagadnień związanych z organizacją procesu edukacyjnego, zapoznaniem się z innowacjami, metodami przezwyciężania deficytów edukacyjnych, kluczowymi kierunkami edukacji międzykulturowej oraz za możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających udział w naukowo-pedagogicznym szkoleniu w krajach UE.

Ks. dr Andrzej Konachowicz

Opcje strony