Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/informacje/lublin/13825,Telefony-komorkowe-w-szkolach-rekomendacje-Rady-Dzieci-i-Mlodziezy.html
22.05.2024, 09:23
Data publikacji: 08.02.2023
Autor: Dariusz Kiszczak

Telefony komórkowe w szkołach – rekomendacje Rady Dzieci i Młodzieży

Prawie 1,6 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w ogólnopolskich konsultacjach dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Celem konsultacji przeprowadzonych przez Radę Dzieci i Młodzieży RP było zebranie od młodych ludzi ich opinii oraz pomysłów.

– Jako Rada skupiamy się na dialogu i współpracy z młodzieżą. Bardzo ważne jest dla nas, aby głos młodzieży był słyszalny, zauważalny w przestrzeni publicznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się zorganizować ogólnopolskie konsultacje – powiedziała Aleksandra Horoszko, wiceprzewodnicząca RDiM.

Ankieta przygotowana przez RDiM była anonimowa i zawierała 7 pytań. Podczas konferencji skupiono się na 3 kluczowych pytaniach:

Czy telefon pomaga ci w procesie edukacyjnym, nauce?

75 proc. uczniów odpowiedziało „tak”, 3 proc. odpowiedziało „nie”. 22 proc. pytanych uczniów nie miało zdania w tym temacie.


Czy korzystanie z telefonu podczas przerw powinno być ograniczone?

W odniesieniu do szkół podstawowych 50 proc. odpowiedziało „tak”, 41 proc. „nie”.

W odniesieniu do szkół ponadpodstawowych 66 proc. uczniów odpowiedziało „nie”, 31 proc. „tak”.


Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?
77 proc. uczniów odpowiedziało, że korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone, przy czym:

41 proc. odpowiedziało „tak, dozwolone wyłącznie w celach edukacyjnych”,

18 proc. odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole podstawowej”,

16 proc. odpowiedziało „powinno być ograniczone w każdym typie szkół”,

2 proc. uczniów odpowiedziało „tak, ograniczone w szkole ponadpodstawowej”.

Przeciwnego zdania było 18 proc. uczniów, którzy na pytanie „Czy korzystanie z telefonów podczas lekcji powinno być ograniczone?” odpowiedziało „nie”. 5 proc. uczniów nie miało zdania na ten temat.

Telefony komórkowe w szkołach – rekomendacje. 

  • Wprowadzanie do szkół nowoczesnych, interaktywnych metod nauczania.
  • Rozwój i upowszechnienie aplikacji mobilnych, portali internetowych poświęconych tematyce edukacyjnej.
  • Programy profilaktyczne na temat bezpiecznego korzystania z internetu, konsekwencji hejtu, skutków nadużywania korzystania z telefonów.
  • Wprowadzenie do programu nauczania większej liczby elementów wiedzy praktycznej na temat korzystania z nowych narzędzi cyfrowych.
  • Udoskonalenie podstawy programowej z informatyki, dostosowanie jej do potrzeb współczesnej młodzieży oraz wyzwań związanych z nowymi technologiami.
  • Większy nacisk na integrację  oraz budowanie relacji między uczniami w szkole.

Rekomendacje dla szkół podstawowych.

  • Telefon i inne elektroniczne urządzenia mobilne w szkole podstawowej tylko do użytku w celach edukacyjnych i do kontaktu z rodzicami za zgodą nauczyciela.

Rekomendacje dla szkól ponadpodstawowych.

  • Możliwość korzystania z elektronicznych urządzeń mobilnych w celach edukacyjnych podczas lekcji za zgodą nauczyciela.
  • O zasadach używania telefonu podczas przerw decyduje dyrektor, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Info: MEiN

Opcje strony