Centrum LSCDN

Zamość

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 17.06.2019
Autor:

Lubelskie Green Velo

Po raz jedenasty młodzież z lubelskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wzięła udział w Wojewódzkim konkursie ekologiczno-regionalnym „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna”.Konkurs objęty jest Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Green Velo.

W dniu 10 maja 2019r. prace XI edycji oceniała komisja w składzie:

  1. Ewa Piwko-Witkowska -prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”
  2. Bagdan Leszczuk – nauczyciel konsultant Lubelskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  3. Krzysztof Łagowski – autor i współautor publikacji regionalnych oraz aplikacji tras turystycznych

Komisja oceniła 30 prac zgodnie z regulaminem, przyznając następujące miejsca:

W kategorii szkół podstawowych:

  1. I miejsce -  Szkoła Podstawowa nr 3 im. dr J. Petera  w  Tomaszowie Lub.
  2. II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 3 w Hrubieszowie
  3. III miejsce  -Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie

III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Suścu (kl. VI)

        III miejsce  - Szkoła Podstawowa w Tarnawatce

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Zespół Szkolno -Przedszkolny  w Bełżcu. Nagroda specjalna LGD.

II miejsce – Szkoła Podstawowa im. Marty Z Budnych Łosiowej - gimnazjum w Niemcach

III miejsce – Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lub.

W kategorii szkółponadgimnazjalnych miejsc nie przyznano.

 

  • wykorzystanie materiałów opracowanych tras Green Velo przez Gminę Susiec, przekazywanie treści bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz  promocję aktywnego wypoczynku.

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Suścu wyróżniła uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gen. J. Piłsudskiego w Tomaszowie Lubelskim za aktywność uczniów w gromadzeniu materiałów do opracowanie pracy konkursowej.

15 maja 2019 r podczas podsumowania XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologiczno-regionalnego „Lubelszczyzna – moja Mała Ojczyzna” pokonywaliśmy wirtualnie Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo. Uczniowie przenieśli uczestników w świat dzikiej przyrody splecionej z bogatą, często tragiczną historią regionu, jego różnorodnością i pięknem. Dzięki użytej technice, ekspresji i pełnego wyrazu zaangażowania w autoprezentację pracy konkursowej, uczestnicy uczyli się nawzajem sposobów zdobywania  informacji, ich selekcjonowania i prezentowania.

W uroczystej gali uczestniczyli: nauczyciel konsultant Lubelskiego Samorządowego  Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Bogdan Leszczuk, Wójt Gminy Susiec p. Zbigniew Naklicki,  sekretarz Urzędu Gminy Susiec p. Tomasz Skroban, Prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” p. Ewa Piwko- Witkowska, przewodnicząca Rady Rodziców p. Monika Słotwińska.

Goście  wręczyli nagrody i upominki  laureatom konkursu oraz wyróżnionym zespołom redakcyjnym. Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie z klasy VI, którzy zajęli III miejsce – Oliwia Błauciak, Jakub Lasota i Marta Sadło - opiekunem grupy była  p. Barbara Żelasko  oraz zespół z klasy VIIIb – Michał Słotwiński  i Mikołaj Korkosz,  którzy współpracowali z Jakubem Skibą z kl. IIIb.   Zespół ten nakręcił film m.in. o tym jak bezpiecznie poruszać się rowerem, pracował pod opieką p. Mariusza Fanfary i otrzymał nagrodę specjalną Wójta Gminy Susiec. Opiekunowie grup otrzymali materiały promocyjne,  wspomagające pracę przyrodnika, geografa i krajoznawcy.

Spotkanie przebiegało we wspaniałej atmosferze,  radości z osiągniętego wyniku konkursowego, możliwości spotkania się i podzielenia zdobytymi wiadomościami.  Oprawę graficzną wszystkich edycji  konkursu wykonała p. Maria Mielniczek – nauczyciel bibliotekarz z naszej szkoły.  Organizację podsumowania XI edycji konkursu wsparli  inni nauczyciele z ZSP w Suścu i wolontariuszki z klasy IIIb gimnazjum.

Koordynator konkursu, doradca metodyczny - Urszula Bartoszek

Opcje strony

do góry