Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych - notatka pokonferencyjna

Dnia 14 września 2018, w Szkole Podstawowej nr 57 w Lublinie odbyła się konferencja LSCDN (nr 526) "Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego w kontekście podstawy programowej i zadań egzaminacyjnych". W konferencji uczestniczyło 140 nauczycieli języków obcych. Na konferencji zostały omówione aspekty prawne oraz działania praktyczne ułatwiające nauczycielom przygotowanie uczniów do tego egzaminu.

Dyrektor LSCDN Andrzej Zieliński otworzył konferencję i powitał zebranych.
Pierwszy wykład "Aspekty prawne nowej formuły egzaminu ósmoklasisty" wygłosiła Alicja Ciszek-Roskal, wicedyrektor LSCDN, konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej.
Link do prezentacji

Jako druga wystąpiła prof. dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent z Zakładu Pedagogiki UMCS, współautorka raportu "Sytuacja uczniów klasy VII zreformowanej szkoły podstawowej", i opowiedziała o wyzwaniach stojących przed nauczycielami uczącymi młodzież z klas VII i VIII.
Link do raportu https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/sytuacja-szkolna-uczniow-klas-vii-raport-rpd

Trzecią prelegentką była Małgorzata Tetiurka, specjalista ds. edukacji języka angielskiego LSCDN, wykładowca Instytutu Anglistyki KUL, która zaprezentowała temat "The role of growth mindset in achieving success - co badania mówią nam o roli nastawienia w osiąganiu sukcesu".

Po przerwie odbyły się naprzemienne warsztaty w dwóch grupach.
Agnieszka Szcześniak, nauczycielka języka angielskiego i wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 w Lublinie, zaproponowała ciekawe praktyczne rozwiązania do zastosowania na lekcji, przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, zwróciła uwagę na ćwiczenia doskonalące umiejętność tworzenia wypowiedzi pisemnych oraz na tzw. mediację, przypomniała o ćwiczeniach tłumaczeniowych i na budowanie zdań.

Agnieszka Jachymek, nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 20 w Lublinie, lider Oceniania Kształtującego, tutor I stopnia ogólnopolskiego projektu "Wychować człowieka mądrego", absolwentka Akademii Sketchnotingu, zaprezentowała swoje pomysły na wykorzystanie myślenia wizualnego w przygotowaniu uczniów do egzaminu ósmoklasisty. Omówiła podstawowe zasady tworzenia notatek wizualnych i pokazała nauczycielom notatki swojego autorstwa, wspomagające naukę języka angielskiego.
Link do bloga https://www.facebook.com/eduNOTATKI/

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z konferencji.

Agnieszka Jachymek stworzyła w trakcie konferencji notatki z trzech wykładów, które zamieszczamy poniżej (źródło: blog eduNOTATKI).

 
Ewa Czerniecka
konsultant LSCDN ds. języków obcych
 
Małgorzatat Tetiurka
specjalista LSCDN ds. języka angielskiego

Opcje strony

do góry