Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 22.01.2019
Autor: Anna Radziwiłko

Duch klasy a klimat szkoły – czyli od kompetencji nauczycieli do kluczowych umiejętności uczniów

Dnia 15.01.2019 r. w LSCDN ul. Dominikańska 5 w Lublinie odbyła się konferencja "Duch klasy a klimat szkoły – czyli od kompetencji nauczycieli do kluczowych umiejętności uczniów".

Konferencję otworzyła Alicja Ciszek Roskal – wicedyrektor LSCDN, wprowadzając w atmosferę sprzyjającą realizacji celów konferencji: wzbudzaniu refleksji dotyczącej klimatu szkoły, otwarciu na innowacyjne metody pracy z uczniem oraz doskonaleniu kompetencji zawodowych nauczycieli. Prelegenci przedstawili sposoby formułowania celów i konstruowania komunikatów zwrotnych jako narzędzi pracy z uczniem w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach, w oparciu o mocne strony i zasoby ucznia. Wprowadzili w zagadnienia związane z autorefleksją i rozwojem osobistym nauczyciela na bazie współpracy w zespole. Analizowano wpływ kultury organizacyjnej na sposób realizacji procedur przez pracowników placówek oświatowych. Uczestnicy wyrazili uznanie dla sposobu prowadzenia warsztatów przez prelegentów: dr hab. Teresę Zubrzycką–Maciąg, mgra Marka Maciąga, dra Pawła Fortunę, mgr Barbarę Wojtaś.

Opcje strony

do góry