Centrum LSCDN

Lublin

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 31.12.2018
Autor: Anna Radziwiłko

Konferencja Zaburzenia procesów sensorycznych

27 listopada 2018 r. w LSCDN przy ulicy Dominikańskiej 5 odbyła się konferencja pt. Zaburzenia procesów sensorycznych. Kompleksowa pomoc dla dziecka, rodzica i nauczyciela. Wydarzenie Patronatem Honorowym objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk.

Celem konferencji była poprawa jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zwrócenie uwagi na źródła trudności szkolnych uczniów. Konferencja pokazała sposoby eliminowania w praktyce szkolonej zjawiska nawarstwiania się trudności, jako konsekwencji braku diagnozy w zakresie procesów sensorycznych.

Agnieszka Zdzienicka-Chyła, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI) przedstawiła związek zaburzeń przetwarzania sensorycznego w diagnozie i terapii dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi i trudnościami szkolnymi.

Teresa Mazur, ortoptyk w sposób szczególny skoncentrowała się na zaburzeniach przetwarzania wrażeń wzrokowych, ich przejawach w procesie uczenia się oraz formach diagnozy i terapii.

Zjawisko centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego szczegółowo omówiła Julia Pyttel, pedagog, neurologopeda, terapeuta SI.

Wszyscy prelegenci podkreślali związek pomiędzy poszczególnymi formami dysfunkcji oraz konieczność interdyscyplinarnego podejścia zarówno w procesie diagnozy jak i terapii. Uczestnicy wyrazili uznanie dla spójności przekazu wszystkich prelegentów. Konferencja przyczyniła się do podniesienia jakości pracy szkoły oraz dostępności specjalistycznej wiedzy o pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały dostępne po kliknięciu w link.

Fotoreportaż

Opcje strony

do góry