Centrum LSCDN

Chełm

Aktualnie znajdujesz się na:

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji: 02.07.2019
Autor: Beata Wysokińska

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Poleskim Parku Narodowym „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”.

7 czerwca 2019 roku odbyła się 20 edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”. Patronat honorowy nad konkursem objął Kurator Oświaty w Lublinie oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.

Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest pani Beata Wysokińska konsultant LSCDN Odział w Chełmie i  nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 we  Włodawie.

W roku szkolnym 2018/2019 odbyły się trzy etapy konkursu, w trzech kategoriach (klasy III – VI, klasy VII – VIII i gimnazja), w których wzięło udział 185 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Etap szkolny odbył się w macierzystych placówkach uczniów i przygotowali go nauczyciele.

Etap okręgowy odbył się w Publicznym Gimnazjum nr 1 we Włodawie, w Szkole Podstawowej nr 2 w Łęcznej, w Szkole Podstawowej nr 2 w Parczewie, w LSCDN w Lublinie i w LSCDN w Chełmie.

Do finału ogólnopolskiego, który odbył się w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie, zakwalifikowało się 48 uczniów szkół podstawowych i 10 uczniów szkół gimnazjalnych województwa lubelskiego.

Pytania konkursowe dotyczyły treści Natura 2000, flory, fauny, geografii i historii, a w szczególności osobliwości przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego. Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywali uczniowie szkół podstawowych w kategorii III - VI, a na poziomie rozszerzonym uczniowie szkół podstawowych w kategorii VII – VIII oraz gimnazjów.  

Laureatami zostali uczniowie, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami na bardzo wysokim poziomie.

Wartościowe nagrody ufundowane przez NFOSiGW, WFOSiGW i PPN wręczał pan Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie oraz pan Mirosław Tarkowski - p.o. dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Uczniowie – zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali rowery, pozostali laureaci tablety,  plecaki, sprzęt sportowy, albumy i opracowania PPN.. Zarówno laureaci jak i finaliści otrzymali w tym roku bardzo cenne nagrody.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu.

Pracownicy zaangażowani w organizację konkursu z ramienia PPN to pani Anna Myka-Raduj, pani Agata Panasiuk i pan Andrzej Różycki.

 

Beata Wysokińska

 

Opcje strony

do góry