Centrum LSCDN

Biała Podlaska

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

W LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej zakończył się cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Przeprowadzono od kwietnia do czerwca 14 konferencji, w których wzięło udział 1560 nauczycieli różnych specjalności.

Konferencje odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Sportowa 7 Biała Podlaska.

Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), od 1 września 2017 r. będzie obowiązywała m.in. w:

  • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
  • szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jednym z wyzwań stojących przed nauczycielami uczącymi w reformowanej szkole podstawowej jest zapoznanie się z nową podstawą programową i dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań.

Kuratorium Oświaty w Lublinie koordynuje wdrażanie reformy edukacji w województwie lubelskim.

Materiały informacyjne na temat „Podstaw programowych kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych” do pobrania na stronie:

 

Opcje strony

do góry