Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/9749,Bezpieczny-Internet-w-bibliotece-szkolnej.html
18.07.2024, 10:01

„Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”.

6 czerwca 2018 r. w Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

Konferencję zorganizowano w ramach realizacji priorytetu  M E N i Lubelskiego Kuratora Oświaty: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
Celem konferencji było promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu w pracy bibliotek szkolnych oraz rozwijanie współpracy bibliotekarzy województwa lubelskiego.     

Współorganizatorem konferencji było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W organizację konferencji włączyły się również: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie oraz Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.

W konferencji wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół miasta Łuków i powiatu łukowskiego oraz medycznych szkół policealnych województwa lubelskiego.

Na spotkaniu wysłuchano następujących wystąpień:

Zagadnienie prawa autorskiego w pracy nauczyciela bibliotekarza - Joanna Tarasiewicz Internetowe źródła informacji dla potrzeb biblioteki szkolnej- Maciej Sztorc

Oprogramowanie „w chmurze” - Aleksander Radwański

Wizerunek biblioteki szkolnej w cyberprzestrzeni Anna Mieszkowska

Ponadto uczestnicy konferencji wzięli udział w warsztatach na temat wykorzystywania Internetu w pracy bibliotek szkolnych.

Inicjatorem i osobą odpowiedzialną za organizację konferencji była Anna Wiąckiewicz, nauczyciel bibliotekarz w Szkole Policealnej- Medycznym Studium Zawodowym im. Janusza Korczaka w Łukowie.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem nauczycieli bibliotekarzy. Poruszane tematy były odpowiedzią na aktualne problemy związane z cyberbezpieczeństwem w bibliotece szkolnej.

Opcje strony