Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Konferencje informacyjno-szkoleniowe przygotowujące nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej

W LSCDN Oddział w Białej Podlaskiej zakończył się cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych przygotowujących nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej. Przeprowadzono od kwietnia do czerwca 14 konferencji, w których wzięło udział 1560 nauczycieli różnych specjalności.

 • organizatorzy.JPG
 • języki obce 01
 • języki obce 02
 • język polski 01
 • język polski 02
 • historia WOS 01
 • historia WOS 02
 • historia WOS 03
 • przyroda fizyka 01
 • przyroda fizyka 02
 • przyroda chemia 01
 • przyroda chemia 02
 • wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa 01
 • wychowanie fizyczne edukacja dla bezpieczeństwa 02
 • Etyka WDŻ 01
 • Etyka WDŻ 02
 • przyroda biologia 01
 • przyroda biologia 02
 • przyroda biologia 03
 • przyroda geografia
 • edukacja wczesnoszkolna 01
 • edukacja wczesnoszkolna 02
 • Wychowanie przedszkolne 01
 • Wychowanie przedszkolne 02
 • Informatyka 01
 • Informatyka 02
 • plastyka muzyka technika 01
 • plastyka muzyka technika 02
 • matematyka 01
 • matematyka 02
 • Pracownicy LSCDN

Konferencje odbywały się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej ul. Sportowa 7 Biała Podlaska.

Nowa podstawa programowa, określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 356), od 1 września 2017 r. będzie obowiązywała m.in. w:

 • przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
 • klasach I, IV i VII szkoły podstawowej,
 • szkołach podstawowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Jednym z wyzwań stojących przed nauczycielami uczącymi w reformowanej szkole podstawowej jest zapoznanie się z nową podstawą programową i dostosowanie działań edukacyjnych do nowych wymagań.

Kuratorium Oświaty w Lublinie koordynuje wdrażanie reformy edukacji w województwie lubelskim.

Materiały informacyjne na temat „Podstaw programowych kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych” do pobrania na stronie:

 

Opcje strony

do góry