Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/2086,Notatka-pokonferencyjna-Niezwykly-uczen-indywidualne-potrzeby-edukacyjne-w-nauce.html
18.07.2024, 09:10

Notatka pokonferencyjna „Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych” Lublin 08.09.2010

Dnia 8 września 2010 w godz. 10.00-16.00 w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie odbyła się konferencja dla nauczycieli języków obcych „Niezwykły uczeń – indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych”. Towarzyszyła ona konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która miała miejsce w siedzibie KUL i UMCS w dniach 06.-08.09.2010.
Do artykułu zostały załączone pliki z prezentacjami konferencyjnymi.
W GALERII można obejrzeć zdjęcia z konferencji.

 

Organizatorami konferencji byli:

  • Polskie Towarzystwo Neofilologiczne
  • Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Instytut Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
  • Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

W konferencji wzięło udział 60 nauczycieli zainteresowanych problemem pracy z „uczniem niezwykłym”.

„Niezwykły”, niecodzienny, wyjątkowy, specyficzny, inny – jakkolwiek określilibyśmy ucznia, z którym spotykamy się w naszej praktyce dydaktycznej, jest on źródłem refleksji dydaktycznej wpływającej na rozwój naszych poglądów i sposobów nauczania oraz partnerem w badaniu. Jest to uczeń wybitnie uzdolniony lub napotykający trudności, pełen zapału do nauki lub niechętnie przystępujący do pracy, stawiający pierwsze kroki w szkole lub podejmujący się nauki języka obcego w starszym wieku, uczeń o określonych potrzebach edukacyjnych i wreszcie uczeń z deficytami rozwojowymi lub niepełnosprawnością. (cyt. za UMCS)

Konferencję otworzył Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ds. Kształcenia prof. dr hab. Stanisław Chibowski. Głos zabrali również: Przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego prof. dr hab. Halina Widła, Kierownik Zakładu Lingwistyki Stosowanej prof. dr hab. Jerzy Żmudzki, Dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska oraz Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli mgr Andrzej Zieliński.

Konferencja przebiegła zgodnie z zaplanowanym programem. W Auli Wydziału Humanistycznego UMCS odbyły się dwa godzinne wykłady plenarne, a następnie po krótkiej przerwie kawowej uczestnicy w dwóch grupach udali się do sal wykładowych, aby wziąć udział w czterech godzinnych warsztatach z przerwą obiadową.

Na konferencji wystąpli następujący prelegenci:

  • Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) – wykład „Uczniowie z niepełnosprawnością w szkolnej integracji indywidualnej: nauczanie języków obcych” – Pobierz plik
  • Prof. dr hab. Mirosław Pawlak (Uniwersytet A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu) – wykład „Rozwijanie autonomii ucznia w pracy z uczniem niezwykłym” – Pobierz plik
  • Prof. dr hab. Katarzyna Karpińska-Szaj (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu) – warsztat „Uczeń z niedoborami języka ojczystego na lekcji języka obcego”
  • Dr Agnieszka Pawluk-Skrzypek (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – warsztat „Diagnoza pedagogiczna i przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym” – Pobierz plik
  • Dr Katarzyna Jaworska-Biskup – warsztat „Uczeń z dysleksją rozwojową na lekcji języka obcego”
  • Mgr Edyta Wajda (Uniwersytet w Białymstoku) – warsztat „Indywidualizacja oceniania z użyciem technik oceniania alternatywnego”

Uczestnicy konferencji otrzymali 45-stronicową broszurę z materiałami konferencyjnymi, która zawiera biogramy i streszczenia wystąpień prelegentów oraz wiadomości mające na celu podsumowanie i uzupełnienie przekazu ustnego podczas konferencji.

Nauczyciele dostali również materiały dotyczące języków obcych nadesłane przez mgr Ewę Wieczorek z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie, jak również wybrane pozycje książkowe i inne materiały edukacyjne zapewnione przez partnera konferencji – Wydawnictwo Szkolne PWN.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć z konferencji, które znajdują się w GALERII.

Ewa Czerniecka
Konsultant LSCDN ds. edukacji języków obcych i zastosowania technologii informacyjnej w nauczaniu
 

Opcje strony