Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/14526,Podsumowanie-Wojewodzkiego-Projektu-Edukacyjnego-dla-uczniow-klas-VII-VIII-szkol.html
2024-04-13, 18:45
Data publikacji: 04.12.2023
Autor: LSCDN

Podsumowanie „Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej Sprawiedliwi Lubelszczyzny

30 listopada br. w auli Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie „Wojewódzkiego Projektu Edukacyjnego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych im. Marianny Krasnodębskiej Sprawiedliwi Lubelszczyzny”.


Organizatorami projektu Sprawiedliwi Lubelszczyzny byli Lubelski Kurator Oświaty we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział IPN w Lublinie, Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Centrum Jana Pawła II w Lublinie.

Sprawiedliwi Lubelszczyzny odbył się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Nagrody dla  laureatów ufundowała Fundacja PGE.

Głównym celem przedsięwzięcia było poszerzenie i upowszechnienie wiedzy o roli mieszkańców Lubelszczyzny w ratowaniu  osób narodowości żydowskiej podczas II wojny światowej. Inspiracją  do zwrócenia uwagi młodzieży na postawy Polaków w czasie Holocaustu były dwa wydarzenia: w wymiarze ogólnopolskim – beatyfikacja rodziny  Ulmów i w wymiarze lokalnym: 100-lecie Marianny Krasnodębskiej, wybitnej Polki i patriotki z Piask , która za uratowanie podczas niemieckiej okupacji 13 Żydów została wraz z rodziną odznaczona w 2001 r.  Medalem „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”.

Centralnym punktem uroczystości było ogłoszenie laureatów projektu Sprawiedliwi Lubelszczyzny. Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk  wraz z  przedstawicielami współorganizatorów pogratulowała sukcesu zwycięzcom, ich opiekunom merytorycznym oraz rodzicom nagrodzonych.

Autorzy najlepszych projektów filmów i wpinek okolicznościowych otrzymali dyplomy uznania oraz wartościowe nagrody ufundowane przez  Fundację PGE.

W uroczystości podsumowującej projekt udział wzięli: Zbigniew Wojciechowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Robert Derewenda Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału IPN w Lublinie, Krzysztof Staruch Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, ks. Tadeusz Pajurek Prezes Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Magdalena Cirkot Dyrektor Biura Poselskiego prof. Przemysława Czarnka, Jacek Misiuk Wicedyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Agnieszka Adamska-Bednarz Kierownik Referatu ds. Organizacji Pracy Przedszkoli, Szkół i Placówek w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Marek Błaszczak Dyrektor Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie, dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie szkół  uczestniczących w projekcie oraz rodzice laureatów.


           [Kliknij zdjęcie, aby powiększyć]
Wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie uhonorowano pamiątkowym dyplomem  oraz publikacją pt. „Marianna Krasnodębska. Niezłomna i sprawiedliwa” ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Więcej info: KO w Lublinie

Opcje strony