Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 28.09.2023
Autor: Anna Radziwiłko

Forum mediatorów szkolnych i rówieśniczych w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - podsumowanie

15 września 2023 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się spotkanie – Forum mediatorów szkolnych i rówieśniczych – skierowane do mediatorów szkolnych i opiekunów mediatorów rówieśniczych.

Celem Forum było zaprezentowanie efektów działań pilotażowych w mediacjach szkolnych oraz przekazanie informacji dotyczących wypracowanych zasad działania i współpracy w ramach sieci dla mediatorów.

           

Forum otworzyli Dyrektor LSCDN Krzysztof Staruch oraz Wicekurator Oświaty Piotr Szczepanik. Kuratorium Oświaty w Lublinie reprezentowała Marzenna Grzeszczyk, która w swoim wystąpieniu przytoczyła przykłady postępowań wyjaśniających. Można było ich uniknąć, dzięki procedurze uruchomienia mediacji.

Przedstawiciele Sądu Okręgowego w Lublinie i Zamościu - sędzia Agnieszka Sikora i Teresa Bodys oraz Ewa Kucharska i Anna Radziwiłko z LSCDN omówiły możliwości współpracy i perspektywy rozwoju stojące przed mediatorami działającymi na terenie placówek oświatowych.

Podczas spotkania przykład dobrej praktyki zaprezentowała Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego – Pani Monika Swórska, której uczniowie zaprezentowali część artystyczną dotyczącą mediacji.

Osoby, które chcą przygotować się do roli mediatora mogą odbyć nieodpłatne szkolenie w ramach oferty LSCDN.
Isnieje również możliwość zorganizowania szkolenia dla rady pedagogicznej poprzez formularz zamówienia.

W załącznikach prezentacje z Forum.

Opcje strony

do góry