Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/14167,23-edycja-Ogolnopolskiego-Konkursu-o-Poleskim-Parku-Narodowym.html
17.06.2024, 20:05
Data publikacji: 19.06.2023
Autor: Beata Wysokińska

23 edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym

2 czerwca 2023 roku odbyła się 23 edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Poleskim Parku Narodowym. Pomysłodawczynią i koordynatorką konkursu jest pani Beata Wysokińska, konsultant LSCDN Odział w Chełmie.

Patronat honorowy nad Konkursem objął lubelski kurator oświaty.

W roku szkolnym 2022/2023 odbyły się trzy etapy konkursu, w trzech kategoriach (klasy III – V, klasy VI – VIII), w których wzięło udział 250 uczniów ze szkół podstawowych.

Etap szkolny, przygotowany przez nauczycieli SP odbył się w macierzystych placówkach uczniów. (Etap okręgowy przebiegł w formie zdalnej).

Do finału ogólnopolskiego, który odbył się 2 czerwca 2023 w siedzibie Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie,
zakwalifikowało się 50 uczniów szkół podstawowych województwa lubelskiego.

Pytania konkursowe dotyczyły programu Natura 2000 - flora, fauna, geografia i historia, a w szczególności osobliwości przyrodniczych Poleskiego Parku Narodowego.

Zadania na poziomie podstawowym rozwiązywali uczniowie szkół podstawowych w kategorii III - V, a na poziomie rozszerzonym uczniowie szkół podstawowych w kategorii VI – VIII.

Laureatami zostali uczniowie, którzy wykazali się bardzo dużą wiedzą i wysokimi umiejętnościami.

       

Atrakcyjne nagrody ufundowane przez PPN wręczał pan Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie.
Uczniowie – zdobywcy I miejsc otrzymali namioty, pozostali laureaci, plecaki, sprzęt sportowy, albumy i opracowania PPN.

Nagrodzeni zostali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Pracownicy zaangażowani w organizację konkursu z ramienia PPN to pani Agata Panasiuk i pan Piotr Markowski.

Opcje strony