Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/14151,Druk-3D-i-inne-sposoby-angazowania-uczniow-na-lekcjach-informatyki-relacja-z-kon.html
17.06.2024, 19:48
Data publikacji: 05.06.2023
Autor: Hanna Głos

Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki - relacja z konferencji

Nauczyciele informatyki szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa lubelskiego, w dniu 30.05.2023 roku uczestniczyli w konferencji połączonej z warsztatami na temat: „Druk 3D i inne sposoby angażowania uczniów na lekcjach informatyki”.

Program konferencji obejmował:

Wykład:

Projektowanie 3D i druk 3D oraz inne przykłady praktycznego zastosowania wiedzy i umiejętności uczniów wyniesionych z lekcji informatyki, który poprowadziła Pani Grażyna Koba (autorka podręczników do informatyki, wyd. Migra)

oraz

Warsztaty (w pracowniach komputerowych):

  1. Praktyczne zasady dotyczące druku 3D i przygotowanie modelu 3D do wydruku. Tajniki druku przekazał Pan Krzysztof Fortuna (nauczyciel informatyki, ekspert druku 3D).
  2. Porównanie narzędzi do tworzenia grafiki: trójwymiarowej 3D w programie SketchUp i Tinkercad i dwuwymiarowej z wykorzystaniem grafiki żółwia w programie Python. Ćwiczenia prowadziła Pani Grażyna Koba.

Uczestnicy warsztatów nie tylko doskonalili wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia grafiki 3D, przygotowania modelu do druku ale również uzyskali odpowiedzi na nurtujące pytania oraz podzielili się swoją wiedzą z zakresu stosowania omawianego oprogramowania i narzędzi podczas zajęć lekcyjnych.

Konferencja połączona z warsztatami odbyła się dzięki życzliwości Pani Dyrektor Anny Smolińskiej w Zespole Szkół Energetycznych, ul. Długa 6, Lublin we współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Za zorganizowane i przygotowanie konferencji odpowiadały Panie: Bożena Jarmuł, Hanna Głos, Barbara Turska - doradcy metodyczni  nauczycieli Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno nauczycieli z wieloletnim stażem jak i rozpoczynających swoją pracę w zawodzie. W opinii nauczycieli uczestniczących w wykładzie i warsztatach, prowadzący doskonale wybrali przykłady zastosowania aplikacji i możliwości wydruku.  Przygotowane materiały dydaktyczne i oprawa metodyczna umożliwiają sprawne i interesujące przeprowadzenie lekcji.

Opcje strony