Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/13859,Konferencja-metodyczna-Patroni-Roku-2023-literatura-sztuka-historia-podsumowanie.html
2023-06-10, 06:35
Data publikacji: 23.02.2023
Autor: Beata Bojar

Konferencja metodyczna „Patroni Roku 2023 – literatura, sztuka, historia” – podsumowanie

20 lutego 2023 roku odbyła się konferencja metodyczna adresowana do nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych poświęcona kilku postaciom spośród Patronów Roku 2023 wybranych przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej.

Zebranych uczestników powitał dyrektor LSCDN Krzysztof Staruch, który przywołał ideę pamięci o sławnych Polakach. Jest ona istotną częścią polityki oświatowej państwa.

Uczestnicy spotkania zapoznali się z zaprezentowaną przez Małgorzatę Sagan koncepcją działania na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, która jest realizowana między innymi poprzez organizację Ogólnopolskiej Olimpiady Retorycznej i Konkursu Retorycznego.

Aleksandra Fredrę jako „nieromantycznego romantyka”, który tworzył w romantyzmie, ale nie wpisywał się swoją twórczością w jego główny nurt, przedstawiła Barbara Jaszak.

Sylwetkę historyczną Maurycego Mochnackiego w konfrontacji z jej liryczną realizacją w ujęciu Jana Lechonia zaprezentowała Beata Bojar.

Tematem kolejnego wystąpienia była twórczość malarska Jana Matejki i Włodzimierza Tetmajera. Poszukiwanie korelacji pomiędzy wybranymi obrazami wymienionych artystów a „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego - zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej - omówiła Beata Wasilewska-Wnuk.

Patronką roku została nasza noblistka Wisława Szymborska i jej twórczości dotyczyły dwie kolejne prelekcje. Filozoficzną refleksję w wierszach poetki „zwykłej i niezwykłej” zaprezentowała Katarzyna Oborska, a „szufladę pełną pomysłów i inspiracji” na lekcje z uczniami z doświadczeniem migracji przedstawiła Beata Samojluk.

Bohaterkom i bohaterom Getta Warszawskiego w 80. rocznicę wybuchu powstania - w odniesieniu do wydarzeń historycznych, literatury, kinematografii – poświęciła swoje wystąpienie Marlena Wojnar.

Ostatnim prelegentem był Daniel Buchowiecki, który na temat Patronów Roku 2023 i szczegółów z ich biografii wypowiedział się w formie wierszowanej.

Konferencja została przygotowana przez doradców metodycznych LSCDN z języka polskiego.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.  Organizatorzy.

Opcje strony