Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/relacje/13841,Olimpiada-Prawoslawnej-Wiedzy-Religijnej-podsumowanie.html
22.05.2024, 11:11
Data publikacji: 16.02.2023
Autor: ks.dr Andrzej Konachowicz

Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej - podsumowanie

W roku szkolnym 2022/2023 na terenie województwa lubelskiego odbyły się dwa pierwsze etapy Ogólnopolskiej Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Temat tegorocznej Olimpiady to: „Współczesny monastycyzm prawosławny w Polsce”.

             

Nasi uczniowie w eliminacjach Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej

Pierwszy etap szkolny olimpiady odbył się 14 grudnia 2022 r. i miał miejsce w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie. Do eliminacji przystąpili uczniowie, w tym też pochodzący z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu pobierający naukę w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Lublin. Ukonstytuowana komisja w osobach wicedyrektora szkoły, Urszuli Kluchy – nauczyciela bibliotekarza oraz nauczyciela religii prawosławnej – przewodniczącego komisji, w Bibliotece i Multimedialnym Centrum Informacji nadzorowała prawidłowy tok etapu zmagań. Uczestnicy zobowiązani byli do samodzielnego napisania pracy na jeden z trzech zaproponowanych tematów.

Kolejny II etap okręgowo-diecezjalny odbył w dniu 8 lutego 2023 r. i miał nieco zmienioną formułę w naszym okręgu. Z racji przypadających ferii zimowych w województwie świętokrzyskim, został on zorganizowany w Lubelskim Instytucie Kultury Prawosławnej w Lublinie. Na zmagania przybyli zakwalifikowani uczniowie z Pszczelej Woli oraz Opatowa w woj. świętokrzyskim. Eliminacje uroczyście otworzył ks. mitrat Andrzej Łoś – dziekan Okręgu Lubelskiego, który przypomniał uczestnikom o ważności podtrzymywania swojej tożsamości wyznaniowej poprzez pryzmat monastycyzmu, który jest zagadnieniem tegorocznej olimpiady. Komisja w osobach księdza dziekana, ks. ppor. Marcina Chyla – proboszcza parafii w Sandomierzu oraz ks. dra Andrzeja Konachowicza – doradcy metodycznego ds. religii prawosławnej Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie - przewodniczącego komisji, czuwała nad prawidłowym protokołem przebiegu eliminacji.

Uczniowie po zakończeniu pisania prac otrzymali stosowne dyplomy uczestnictwa w okręgowych eliminacjach oraz nagrody ufundowane przez organizatorów eliminacji okręgowych. Na zakończenie zostali oprowadzeni po 400-letniej Katedrze Prawosławnej Przemienienia Pańskiego oraz zapoznani z historią szlaku kultury i dziedzictwa wschodniosłowiańskiego miasta Lublin.

12 lutego br. w imieniu organizatora Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2022/2023 – Katedry Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku, Komitet Główny Olimpiady poinformował, iż uczennica klasy drugiej Technikum Pszczelarskiego Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli – Irena Kamińska została zakwalifikowana do trzeciego centralnego etapu Olimpiady, który jest zaplanowany w dniach 9-10 marca br. w Białymstoku.

Serdecznie gratulujemy!
Ks. dr Andrzej Konachowicz
Fot. A. Konachowicz

Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji i Nauki (rozporządzenie MENiS z dnia 29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad – Dz.U. 2020 poz. 1036). Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych i szkół branżowych dla młodzieży, dających możliwości uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii prawosławnej.

Opcje strony