Centrum LSCDN

Relacje

Aktualnie znajdujesz się na:

Data publikacji: 19.12.2022
Autor: Anna Radziwiłko

„Mediacja ma MOC” – konkurs rozstrzygnięty

12 grudnia 2022 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy odbyło się ponadregionalne spotkanie promujące mediacje szkolne i rówieśnicze.

W trakcie wydarzenie rozstrzygnięto konkurs na LOGO promujące mediacje „Mediacja ma MOC”

                                                                  
Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli p. Krzysztof Staruch oraz Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski Pan Krzysztof Adamowicz.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Międzyrzec Podlaski pan Krzysztof Adamowicz, p. Anna Radziwiłko konsultant LSCDN w Lublinie, sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie p. Małgorzata Kowalska, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, kierownicy jednostek Urzędu Gminy, mediatorzy, nauczyciele.

Wydarzenie prowadziła dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy p. Monika Swórska. Uczniowie klasy 6 przygotowali pod kierunkiem p. Justyny Deneki (koordynatora konkursu i mediatora szkolnego) część artystyczną, poświęconą problematyce mediacji rówieśniczych i niełatwej sztuce budowania mostów porozumienia.

Konkurs był wspólną ideą mediatorów z rejonu północne lubelskie, powstałą podczas konferencji „Planowanie pracy mediatorów szkolnych i rówieśniczych”, która odbyła się 4.10.2022 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie, a dedykowana była uczestnikom szkoleń z mediacji, rekomendowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty, a prowadzonych przez trenerów LSCDN.

W kategorii szkół podstawowych wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • I m. - Maja Kwasińska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Karola Krysińskiego w Rudnikach),
  • II m. - Mikołaj Latoch (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Misiach),
  • III m. – Milena Sawczuk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Rzeczycy),

Wyróżnienia: Oliwia Krasuska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkieiwcza w Halasach) oraz Krzysztof Jarzębski (Szkoła Podstawowa w Łomazach).

W kategorii szkół ponadpodstawowych I miejsce zajęła Klaudia Kęska z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

Zwycięskie logo będzie wykorzystywane do celów identyfikacyjnych, korespondencyjnych i promocyjnych. Spotkanie zakończyło się ustaleniem kierunków dalszej współpracy w zakresie budowania sieci mediatorów.

Konkurs został zorganizowany przy współpracy:

  • p. Sędzi Małgorzaty Kowalskiej – koordynatora ds. mediacji w okręgu Sądu Okręgowego w Lublinie,
  • p. Anny Radziwiłko – konsultanta ds. wspomagania szkół i placówek w zakresie wychowania, opieki i pomocy-psychologicznej oraz profilaktyki LSCDN,
  • p. Marzanny Grzeszczyk - wizytatora Kuratorium Oświaty w Lublinie,
  • p. Ewy Tarasiuk – przewodniczącej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyrzecu Podlaskim,
  • p. Marty Cybulskiej-Demczuk – kierownik Referatu Oświaty Gminy Międzyrzec Podlaski.

Opcje strony

do góry