Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/wydarzenia/galeria-zdjec/biala-podlaska/10612,Wprowadzamy-dzieci-w-swiat-kodowania-i-programowania.html
2020-06-04, 08:01
Data publikacji: 31.12.2018
Autor:

Wprowadzamy dzieci w świat kodowania i programowania

Zajęcia Wprowadzamy dzieci w świat kodowania i programowania pokazały, iż zabawa jest najlepszym sposobem na rozwijanie u dzieci umiejętności myślenia logicznego i algorytmicznego. Ćwiczenia w kodowaniu i odkodowywaniu informacji z wykorzystaniem kolorowych kubków są świetnym sposobem na uczenie dzieci co to jest polecenie, sekwencja, algorytm. Zapraszamy na zajęcia do naszego ośrodka w Białej Podlaskiej. W programie szkolenia uwzględnione są zagadnienia: Wprowadzenie do programowania wizualnego, Kodowanie i dekodowanie informacji – przykłady ćwiczeń dla dzieci, Wykorzystanie zabaw i gier do rozwijania u dzieci umiejętności myślenia logicznego i algorytmicznego.

Opcje strony