Centrum LSCDN
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Centrum LSCDN
Centrum LSCDN
BIP
RODO
Spotkania doradców z nauczycielami
Moodle
Centrum Wymiany Wiedzy
Lifelong Learning Programme
FMP
Grosik
Noclegi

Wydarzenia

Strona znajduje się w archiwum.

24.10.2010
Andrzej Zieliński

Informacja o konferencji: "Innowacje w edukacji środkiem do wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży"

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły/placówki, innowacjami pedagogicznymi są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy publicznych szkół/placówek oświatowych.

       Innowacje pedagogiczne mogą obejmować całą szkołę, oddział lub grupę, przy zachowaniu uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych. Rozpoczęcie innowacji możliwe jest po zapewnieniu przez szkolę lub placówkę oświatową odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań, a innowacje wymagające dodatkowych środków budżetowych mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkolę lub placówkę oświatową pisemnej zgody na finansowanie działań innowacyjnych.
        Głównym celem konferencji zatytułowanej Innowacje w edukacji środkiem do wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży, która odbyła 18 października 2010 r. w Zespole Szkół Nr 5 w Lublinie, było ukazanie innowacji pedagogicznych w kontekście wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży, propagowanie wpływu innowacji pedagogicznych na rozwój twórczości dzieci i młodzieży. Poprzez propagowanie nowych, innowacyjnych form nauczania wśród dyrektorów szkół i placówek różnych typów woj. lubelskiego chcieliśmy ukazać innowacje pedagogiczne jako czynnik wzmacniający kreatywność nauczycieli.
        W konferencji wzięli udział:
Pan Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty,
Pani Brygida Fabrycka, wizytator Kuratorium Oświaty
Pan Marek Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Lublinie.
Po rozpoczęciu konferencji głos zabrał Pan Krzysztof Babisz - LKO, który podkreślił ważność poruszanej tematyki z punktu widzenia budowania jakości pracy szkół. Idei przyświecającej konferencji służyły dwa bardzo interesujące wykłady: prof. dra hab. Andrzeja Sękowskiego (Dziekana Wydziału Nauk Społecznych KUL) na temat: Wspomaganie ucznia zdolnego w świetle wiedzy psychologicznej i doświadczenia pedagogicznego oraz dra Wolframa Meyer zu Uptrup (Ministerium für Bildung, Jugend und Sport Land Brandenburg, Niemcy) na temat: Innowacje w szkołach państwowych: na przykładach Brandenburgii i Berlina na tle porównania wyników i zmian społecznych.
        W trakcie konferencji dokonana została także prezentacja przykładów dobrych praktyk, dotyczących funkcjonowania innowacji pedagogicznych oraz praktycznych rozwiązań w zakresie wspierania uzdolnień uczniów. Zostały także przedstawione przykłady tworzenia indywidualnych programów nauczania w klimacie szkoły wspierającej i rozwijającej zdolności uczniów. W prezentacji wzięli udział przedstawiciele różnych typów szkół:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie (dyrektor Jerzy Piskor oraz Pani Iwona Sumorek)) przedstawiła uczestnikom konferencji następujące zagadnienia: Czym wyróżnia się SP 21 im. Królowej Jadwigi? Jak  osiągnęliśmy wysoki poziom korzystania z IT? Jak te działania wspierają uzdolnienia dzieci?
  2. Gimnazjum Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Zamościu (dyrektor Alicja Dubel, Pani Marta Majewska oraz Pani Joanna Muda) zaprezentowało dwa projekty innowacji pedagogicznych skierowane do ucznów klas pierwszych: Poznaję tajniki medycyny oraz W świecie teatru i mediów, prowadzona w roku szkolnym 2009/2010.
  3. Zespół Szkół Nr 3 w Lublinie (wicedyrektor Barbara Białkowska, Pani Beata Paradowska – Hordejuk, Pani Kinga Gawrońska oraz Pan Dariusz Bielecki) zaprezentował uczestnikom konferencji temat: Innowacyjność w szkole integracyjnej. Szkolne bariery w rozwoju innowacyjności.
  4. Zespół Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie (dyrektor Marian Klimczak) zaprezentował realizowany przez szkołę projekt Innowacja pedagogiczna w ramach przedmiotu specjalizacyjnego „Sporządzanie i serwowanie napojów” w Technikum Gastronomiczno - Hotelarskim – moduł specjalizacyjny jako przykład projektu realizowanego przez zawodową szkołę ponadgimnazjalną.

       Na zakończenie konferencji uczestnicy obejrzeli film prezentujący wykład sir Kena Robinsona zatytułowany Szkoły zabijają kreatywność oraz wypełnili pokonferencyjne arkusze ewaluacyjne LSCDN.
       Konferencja została zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Lubelskiego Kuratora Oświaty w ramach grantów na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wstęp, prowadzenie i podsumowanie konferencji – Andrzej Zieliński, dyrektor LSCDN. Przygotowanie i obsługa konferencji – konsultanci i pracownicy administracyjni LSCDN.
       Poniżej przedstawiamy Państwu prezentacje szkół uczestniczących w konferencji. Wyrażamy nadzieję, że podobne konferencje, o zbliżonej tematyce, będą cieszyć się Państwa zainteresowaniem. Ze swojej strony obiecujemy je w przyszłości organizować.
       Zapraszamy do naszej galerii 

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Możesz skorzystać też z opcji:

Logowanie

W celu zapisania się na kurs musisz się zalogować.


Rejestracja

Jeśli nie posiadasz jeszcze swojego konta:

Zarejestruj nowy profil