9502.Kreatywne wykorzystanie metod aktywizujących w środowisku wirtualnym

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Dobre praktyki, wymiana doświadczeń
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Zbigniew Wiertel

Program

  • Organizacja pracy i tworzenie zadań z wykorzystaniem metod aktywizujących przeniesionych do środowiska wirtualnego
  • Powiązanie metody aktywizującej z dedykowaną aplikacją, która znacznie poszerza możliwości tej samej metody stosowanej w sposób tradycyjny
  • Wirujące plakaty, mapa myśli, oś czasu, praca z mapą, WebQuest, burza mózgów, chmura wyrazowa

Organizacja

Szkolenie odbywa się zdalnie w trybie synchronicznym.

Link do komunikatora: https://meet.google.com/qcm-vnfz-orn?hs=122&authuser=0

Imienne zaproszenia mailowe z przypomnieniem i z linkiem do spotkania zostaną wysłane przez prowadzącego na 24 godziny przed rozpoczęciem.

Prowadzący

Zbigniew Wiertel

Uwagi

Podczas szkolenia zostanie pokazana przewaga pracy metodami aktywizującymi w środowisku wirtualnym w przeciwieństwie do tych samych metod wykorzystywanych w sposób tradycyjny.

Zapisz się

Brak możliwości zapisu.

Opcje strony

do góry