8212.Konferencja Naukowa "Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki"

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Obszar
Konferencje, sympozja, wykłady itp.
Forma
Konferencja
Liczba godzin
12
Cena
bezpłatne
Odbiorca
Nauczyciele języka ukraińskiego i historii Ukrainy, Nauczyciele religii prawosławnej, Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Andrzej Konachowicz

Program

24 maja 2024 r. (piątek) - Trybunał Koronny (Stary Ratusz), ul. Rynek 1 (Stare Miasto)

 • 16.00-16.15 - Otwarcie wystawy ,,100-lecie Autokefalii PAKP", ks. dr Jarosław Szczur, Chelmskie Centrum Kultury Prawosławnej
 • 16.30-16.45 - Wprowadzenie w tematykę konferencji, abp Abel, ordynariusz Prawostawnej Diecezji Lubelsko-Chetmskiej
 • 16.50-19.40 - Konferencja Naukowa pt. "Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki"

Sesja I. Autokefalia w perspektywie eklezjalno-kanonicznej
Prowadzący: prof. dr hab. Antoni Mironowicz, prof. UwB

 • 16.50-17.10 - Nadawanie autokefalii w prawoslawnej tradycji kanonicznej, ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, Rektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie
 • 17.10-17.30 - Pojęcie ,,autokefalii" w ujęciu historycznym, ks. dr Adam Magruk, Chrześcijańsks Akademis Teologiczna w Warszawie
 • 17.30-17.50 - Autokefalia w refleksji współczesnych teologów prawosławnych, prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, Kierownik Katedry Teologii Prawoslawnej KUL
 • 17.50-18.05-Przerwa kawowa

Sesja 2. Kościól prawosławny na drodze do autokefalii
Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski, KUL

 • 18.05-18.25- Dzieje Kościola prawosławnego w Rzeczypospolitej do końca XVIll wieku, prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Wydział Historii Uniwersytetu w Białymstoku
 • 18.25-18.45 - Sytuacja Kościola Prawosławnego na ternach byłej Rzeczypospolitej w okresie zaborów, ks. dr Łukasz Leonkiewicz, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie
 • 18.45-19.05 - Struktura Kościoła Prawosławnego na Ziemiach Polskich w 1918 roku, dr hab Krzysztof Latawiec, prof. UMCS, Instytut Historii UMCS
 • 19.05-19.25 - Struktura administracyjna Kościoła Prawosławnego w II Rzeczypospolitej, dr hab Roman Wysocki, prof. UMCS, Instytut Historii Najnowszej UMCS
  19.25-19.40 Podsumowanie sesji I i Il, ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, ChAT

25 maja 2024 r. (sobota) - Ratusz Miasta Lublin (Sala Sesyjna Rady Miasta Lublin), Plac Króla Wladysława Łokietka

Sesja III. Nadanie autokefalii przez Patriarchat Konstantynopolitański
Prowadzacy:  prof. dr hab. Jarosław Matwiejuk, UwB

 • 09.00-09.20 - Stanowisko władz państwowych wobec dążeń do uzyskania autokefalii przez Kościół prawosławny w Polsce, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Kierownik Katedry Systemów Politycznych i Praw Cztowieka UMCS
 • 09.20-09.40 - Między polityką i religią. Postawa władz Rzeczypospolitej wobec kwestii autokefalii Cerkwi prawosławnej w Polsce, dr hab. Adam Bobryk, prof. UwS, Wydzial Nauk Spotecznych Uniwersytetu w Siedlcach
 • 09.40-10.00 - Rola Metropolity Dionizego (Waledyńskiego) w uzyskaniu autokefalii dla Kościoł prawosławnego w Il Rzeczypospolitej, abp dr Paisjusz (Martyniuk), prof. SGMK w Warszawie
 • 10.00-10.20 - Tomos Patriarchatu Ekumenicznego nadający autokefalię Kościołowi prawosławnemu w Polsce w 1924 roku, ks. dr Andrzej Kuźma, Sekcja Teologii Prawosławnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Sesja IV. Sytuacja prawno-administracyjna PAKP w II Rzeczypospolitej
Prowadzący - prof. dr hab. Stefan Dudra Uniwersytet Zielonogórski

 • 10.40-11.00 - Konstytucyjne podstawy pozycji prawnej PAKP w Il Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. Jarosław Matwiejuk, prof. UwB, Zakład Prawa Konstytucyjnego
 • 11.00-11.20 - Analiza zgodności decyzji o nadaniu autokefalii PAKP z zasadami prawa międzynarodowego dotyczącymi wolności religijnej, dr hab. Marcin Szewczak, prof. KUL, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji Instytutu Nauk Prawnych
 • 11.20-11.40 - Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec mniejszości narodowych, dr hab. Marzena Lidke, prof. UwB, Wydział Historii i Stosunków Miedzynarodowych
 • 11.40-12.00 - Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna na Chelmszczyźnie i Południowym Podlasiu w okresie międzywojennym, ks. dr Andrzej Konachowicz, Lubelski Instytut Kultury Prawoslawnej
 • 12.20-12.40-Przerwa kawowa

Sesja V. Powojenne dzieje Kościoła prawosławnego w Polsce
Prowadzący - dr hab. Roman Wysocki, prof. UMCS

 • 12.40-13.00 - Udział abp. gen. bryg. Sawy (Sowietowa) i bp. płk. Mateusza (Siemaszko) w duszpasterstwie prawosławnym Wojska Polskiego, dr hab. Jerzy Grzybowski, prof. UW, Katedra Studiów Interkulturowych
 • 13.00-13.20 - Akcja Wisla (1947 r.) w świetle faktów historycznych i ocenie prawnej, dr Mariusz Zajączkowski, Państwowa Akademia Nauk w Warszawie
 • 13.20-13.40 - Kwestia autokefalii PAKP w nowej rzeczywistości - Moskwa 1948 r., prof. dr hab. Aleksander Naumow, Uniwersytet Ca' Foscari, Wenecja
 • 13.40-14.00 - Dzieje PAKP od drugiej polowy XX wieku, prof. dr hab. Stefan Dudra, Uniwersytet Zielonogórski
 • 14.00-14.20 - Podsumowanie konferencji, abp Abel

Opis

Konferencja naukowa poświęcona stuleciu autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego odbędzie się w dniach 24-25 maja 2024 roku w Lublinie. Pierwszego dnia, 24 maja, wydarzenia będą miały miejsce w Trybunale Koronnym (Stary Ratusz) na Starym Mieście, natomiast drugiego dnia, 25 maja, konferencja przeniesie się do Ratusza Miasta Lublin, do Sali Sesyjnej Rady Miasta Lublin na Placu Króla Władysława Łokietka.

Podczas konferencji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z tematyką autokefalii w kontekście eklezjalno-kanonicznym oraz poznać historię Kościoła prawosławnego w Polsce. Sesje będą prowadzone przez wybitnych naukowców i ekspertów w dziedzinie teologii i historii.

Ważnym elementem programu będzie otwarcie wystawy pt. "100-lecie Autokefalii PAKP" oraz konferencja naukowa pt. "Stulecie autokefalii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Geneza, uwarunkowania i skutki". Wśród prelegentów znajdą się m.in. abp Abel, ks. prof. dr Jerzy Tofiluk, prof. dr hab. Antoni Mironowicz, ks. dr Adam Magruk oraz wielu innych znakomitych specjalistów.

Konferencja będzie doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy na temat autokefalii oraz wymiany poglądów i doświadczeń między uczestnikami.

Organizacja

Tryb stacjonarny:

 • Trybunał Koronny (Stary Ratusz), ul. Rynek 1 (Stare Miasto)
 • Ratusz Miasta Lublin (Sala Sesyjna Rady Miasta Lublin), Plac Króla Wladysława Łokietka


Tryb zdalny:

 • Konferencja transmitowana online (link zostanie wysłany dzień przed konferencją)

Prowadzący

ks. dr Andrzej Konachowicz

Opcje strony

do góry