3516.Aplikacje i e-zasoby – jakościowy wymiar wykorzystania w edukacji

Informacje ogólne

Kategoria szkolenia
_Archiwum: Oferta dla nauczycieli kształcenia ogólnego i specjalnego
Forma
Warsztaty
Liczba godzin
4
Cena
bezpłatne
Odbiorca
_Archiwum: Nauczyciele wszystkich typów szkół / placówek
Kierownik
Agata Waszek

Prowadzący

dr inż. Agata Waszek

Program

  • Kształtowanie kompetencji kluczowych XXI wieku - VUCA i BANI.
  • Jakościowy i pragmatyczny wymiar wykorzystania narzędzi TI do prowadzenia kształcenia hybrydowego.
  • Propozycje aplikacji, narzędzi online, e-zasobów do wykorzystania w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej.

Organizacja

Warsztaty odbywają się na platformie Google Workspace.
Obejmują jedno 4-godzinne spotkanie w Meet.
Wymagane jest posiadanie indywidualnego konta Google.
Warunkiem zaliczenia jest obecność na spotkaniu oraz aktywność.

Telefon: 661 798 478

E-mail: awaszek@lscdn.pl

Opcje strony

do góry