Centrum LSCDN

Scenariusze

Aktualnie znajdujesz się na:

Kształtowanie kompetencji społecznych. Scenariusze

Publikacja zawiera 16 scenariuszy wraz z załącznikami zajęć z zakresu nauczania kompetencji personalnych i społecznych w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach policealnych, a także w liceach ogólnokształcących. Scenariusze są propozycją pomocy i źródłem inspiracji dla nauczycieli zawodu realizujących podstawy programowe kształcenia w zawodach. Powstały w oparciu o program nauczania  autorstwa Jacka Musiałkiewicza oraz podręcznik wraz z ćwiczeniami Anny Krajewskiej, Kompetencje Personalne i Społeczne, wyd. Ekonomik, Jacek Musiałkiewicz, Warszawa 2019.

Autorami scenariuszy są nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni przedmiotów zawodowych i doradztwa zawodowego  zatrudnieni w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pobierz publikację Kształtowanie kompetencji społecznych. Scenariusze.

Opracowanie redakcyjne:
Jacek Misiuk

Opracowanie graficzne i DTP:
Bożena Modzelewska

Wydawca:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
www.lscdn.pl

© Copyright by LSCDN, Lublin 2021

Opcje strony

do góry