Centrum LSCDN

Publikacje konsultantów i doradców

Data publikacji: 13.03.2023
Autor: Magdalena Wierak

„Podejście włączające w nauczaniu języków obcych...” - materiały pokongresowe

Publikujemy materiały z prelekcji autorstwa Magdaleny Wierak, doradczyni ds. języków obcych LSCDN „Podejście włączające w nauczaniu języków obcych na przykładzie wymiany międzynarodowej”.

Odczyt miał miejsce podczas II Kongresu Nauczycieli Województwa Lubelskiego, który odbył się pod hasłem “Edukacja włączająca, czyli szkoła na miarę” 31.08.2023 r. w Lubelskim Centrum Kongresowym.

           

Podczas Kongresu padło wiele definicji i rozważań na temat edukacji włączającej, jednak na początku mojej prelekcji podam jeszcze raz definicję tego pojęcia w nawiązaniu do nauki języków obcych. Przypomnę o metodzie projektu, a następnie przejdę do konkretnych przykładów sprawdzających się w praktyce, a zastosowanych podczas międzynarodowych wymian młodzieży, które miałam przyjemność wielokrotnie prowadzić.

Podstawą edukacji włączającej jest ruch na rzecz praw dziecka oraz na rzecz równego dostępu do edukacji dla wszystkich uczniów. (UNESCO 2000).

Przyjmuje ona perspektywę indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
Wg MEiN Edukacja włączająca rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Warto wspomnieć tu o dwóch koncepcjach, mianowicie Johna Deweya i bliższego nam Polakom Janusza Korczaka. Amerykański filozof, psycholog i pedagog John Dewey jest inicjatorem koncepcji tzw. szkoły działania, w której uczniowie zdobywali wiedzę przez wykonywanie różnych praktycznych zadań.

Natomiast wypowiedź Janusza Korczaka “Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż.” przybliża nam bardzo obrazowo ideę edukacji włączającej.

Janusz Korczak jest również prekursorem podejścia pełnego szacunku stosunku do dziecka. Twierdził, że nie wystarczy słuchać – trzeba przede wszystkim usłyszeć potrzeby dziecka.

                 

Materiały dostępne w załączniku.

Opcje strony

do góry