Centrum LSCDN

Publikacje konsultantów i doradców

Data publikacji: 02.02.2023
Autor: Maria Dworzycka

Scenariusz lekcji "Magia świąt Bożego Narodzenia ukazana w lekturze 'Opowieść wigilijna'”

Scenariusz lekcji otwartej z języka polskiego w klasie VII 'Magia świąt Bożego Narodzenia ukazana w lekturze „Opowieść wigilijna”, której autorką jest Maria Dworzycka, konsultantka LSCDN.

 Maria Dworzycka, "Magia świąt Bożego Narodzenia ukazana w lekturze 'Opowieść wigilijna'”

Opis lekcji:

Lekcja rozpocznie się od karty pracy stworzonej w aplikacji https://www.festisite.com/text-layout/spiral/. Zadaniem uczniów będzie wykreślenie wyrazów powiązanych z treścią lektury i dopisanie do nich synonimów oraz wyrazów pokrewnych. Po sprawdzeniu poprawności wykonania ćwiczenia nauczyciel prosi uczniów o dopasowanie bohaterów do opisów w aplikacji www.wordwall.com. Powyższe ćwiczenie uczniowie wykonują na tablicy interaktywnej. Prowadzący sprawdza tym samym stopień przyswojenia lektury przez uczniów.

Kolejnym zadaniem będzie wpisanie na osi czasu kolejnych wizyt poszczególnych duchów i przedstawienie wydarzeń, które obserwował Scroog’e. Nauczyciel przy pomocy patyczków łączy uczniów w trzy grupy. Każda grupa losuje Ducha oraz dostaje rozsypankę zdarzeń związanych z danym Duchem. Uczniowie na trzech kolejnych osiach przyklejają w kolejności chronologicznej wydarzenia ukazane przez duchy. Stopień wykonania zadania uczniowie sygnalizują przy pomocy świateł edukacyjnych. Po tym ćwiczeniu wspólnie uzupełniamy tabelkę i tworzymy notatkę, która jest odpowiedzią na pytanie postawione w celu lekcji.

Na zakończenie lekcji nauczyciel prosi uczniów o ułożenie kart trimino do lektury oraz rozdaje zadania domowe ukryte w kodach QR. Następuje podsumowanie lekcji i ocenienie najaktywniejszych uczniów.

Scenariusz w załączniku.

Opcje strony

do góry