Centrum LSCDN

Publikacje konsultantów i doradców

Data publikacji: 02.02.2023
Autor: Maria Dworzycka

Scenariusze lekcji z nauką ortografii

Maria Dworzycka, konsultantka ds. przedmiotów humanistycznych jest autorką dwóch scenariuszy lekcji o nauce ortografii: "Ortograficzna bombonierka, czyli jak z przyjemnością utrwalać ortografię" i "Z ortografią za pan brat – powtórzenie" dla klasy VI szkoły podstawowej.

Maria Dworzycka, Ortograficzna bombonierka, czyli jak z przyjemnością utrwalać ortografię

Scenariusz lekcji otwartej z języka polskiego w klasie VI.

Czas: 60 min.

Opis lekcji:

Lekcja ma charakter powtórzeniowy i utrwalający. Przeprowadzona zostanie w formie atrakcyjnej dla dzieci, czyli metodą stacji zadaniowych. Dodatkowo zostanie wprowadzony element gamifikacji, który sprawi, że uczniowie z ciekawością przystąpią do pracy na kolejnych stacjach.

Lekcja rozpocznie się od krótkiej rundki kaboom i taboo ortograficznego, dzięki którym uczniowie sami zauważą, z którymi zasadami ortograficznymi mają problem i którym muszą poświęcić więcej uwagi. Będzie to również sygnałem dla nauczyciela.

Następnie zostaną wyznaczeni liderzy poszczególnych grup, którzy przy pomocy patyczków wylosują składy swoich drużyn. Postęp i poprawność wykonywanych zadań będzie można śledzić na bieżąco na tablicy interaktywnej na specjalnie do tej lekcji utworzonym padlecie. Uczniowie zostaną nagrodzeni za pracę na lekcji pieczątkami motywującymi, drobnymi słodyczami lub ocenami.

Scenariusz lekcji "Z ortografią za pan brat – powtórzenie"

Cele lekcji:

Ogólne: wykorzystanie wiadomości i umiejętności do praktycznego działania.
Szczegółowe:
• uczeń potrafi pracować ze słownikiem języka polskiego, słownikiem ortograficznym,
• uczeń zna zasady ortograficzne i potrafi zastosować je w praktyce.
„NACOBEZU” (na co będę zwracał uwagę):
1. Formułuję zdania poprawne – pod względem ortograficzno-językowo-interpunkcyjnym.
2. Dbam o estetykę zapisu.
3. Prawidłowo korzystam z encyklopedii i ze słowników.
4. Czytam ze zrozumieniem.
5. Potrafię połączyć wiedzę teoretyczną z praktyczną.
6. Potrafię korzystać z różnych źródeł informacji.
7. Potrafię współpracować w grupie.
Metody: metoda stacji, ćwiczenia praktyczne, metoda pytań i odpowiedzi, aktywizująca.
Forma pracy: indywidualna, w grupach.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zestawy ćwiczeń przygotowanych przez prowadzącego,
encyklopedia, słowniki: języka polskiego, frazeologiczny, ortograficzny.

Scenariusze lekcji w załączniku

Opcje strony

do góry