Centrum LSCDN

Publikacje konsultantów i doradców

Data publikacji: 01.02.2023
Autor: Maria Dworzycka

Artykuł "Edukacja 4.0 wobec wyzwań rewolucji cyfrowej"

Maria Dworzycka, konsultant ds. przedmiotów humanistycznych jest autorką artykułu "Edukacja 4.0 wobec wyzwań rewolucji cyfrowej". W artykule m.in. przekrój metod kształcenia od XIX w. po współczesne takie jak: konstruktywizm, konektywizm, czy behawioryzm.

Maria Dworzycka, Edukacja 4.0 wobec wyzwań rewolucji cyfrowej

            Świat, a więc również edukacja, znajduje się obecnie w zupełnie innym położeniu niż jeszcze kilkanaście lat temu. Mamy obecnie do czynienia z niesamowitym przyspieszeniem cywilizacyjnym, co pociąga za sobą zmiany w funkcjonowaniu jednostek, ale także w obszarze edukacji. Alicja Anna Kotusiewicz stwierdza, że

„…w kontekście zmieniających się warunków otaczającej rzeczywistości mamy do czynienia z konstruowaniem tożsamości wielowarstwowej, negocjującej, niedającej się ani zredukować, ani jednoznacznie zdefiniować”[1]

            Jednocześnie, jak już zostało wspomniane, współczesny rynek pracy oczekuje od pracownika szeregu kompetencji miękkich: krytycznego i analitycznego myślenia, kreatywności, otwartości na zmianę, szybkiego podejmowania decyzji i umiejętności współpracy. Współczesna szkoła, jako instytucja kształcąca młodych ludzi, którzy wejdą na rynek pracy, może sprostać tym wymaganiom pod warunkiem, że zmianie ulegnie model organizacji zajęć i podejście nauczyciela do pracy.

Pełny tekst w załączniku.

[1] A. A. Kotusiewicz, O pojęciu różnicy, [w:] Świat wartości i edukacji międzykulturowej, pod red. T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica, Cieszyn-Warszawa 2003, s.19.

Opcje strony

do góry