Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-konsultantow/13803,Artykul-quotDzialania-na-rzecz-wsparcia-edukacji-zdalnej-w-czasie-pandemii-Covid.html
23.07.2024, 16:44
Data publikacji: 01.02.2023
Autor: Maria Dworzycka

Artykuł "Działania na rzecz wsparcia edukacji zdalnej w czasie pandemii Covid 19"

Maria Dworzycka, konsultantka ds. przedmiotów humanistycznych LSCDN jest autorką artykułu "Działania na rzecz wsparcia edukacji zdalnej w czasie pandemii Covid 19".

Maria Dworzycka, Działania na rzecz wsparcia edukacji zdalnej w czasie pandemii Covid 19

Okres pandemii to swoisty egzamin dla polskiego systemu edukacji. W bardzo krótkim czasie pandemia sprawiła, że edukacja zdalna stała się koniecznością. Coś, co wydawało się czymś bardzo odległym, nagle objawiło się we wszystkich szkołach, na wszystkich poziomach edukacji. Pojawiły się w związku z tym problemy związane z takim sposobem prowadzenia zajęć. Oprócz kłopotów związanych z merytoryczną i metodyczną stroną takiej edukacji, zauważono również niebezpieczeństwo związane z nieprzestrzeganiem prawa autorskiego, długością trwania lekcji, ilością zadawanych prac domowych, dobraniem odpowiedniego narzędzia teleinformatycznego czy wreszcie niewystarczającym poziomem kompetencji cyfrowych polskich nauczycieli[1].

Brak wcześniejszych rozwiązań systemowych sprawił, że w początkowym okresie każda szkoła radziła sobie na swój sposób. Gdy okazało się, że nauczanie zdalne będzie jednak procesem dłuższym niż początkowo planowano, większość szkół wybrała jedną platformę edukacyjną i za jej pomocą nauczyciele prowadzili lekcje online.

Pełny tekst w załączniku.

[1] Szczegółowa analiza i wnioski oraz rekomendacje wypływające z edukacji zdalnej poparte badaniami własnymi Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego zostały zaprezentowane w raporcie Edukacja zdalna w czasach Covid-19. Raport z badania. Czerwiec 2020. Badanie, na podstawie którego sporządzono raport, objęło ponad 4 tysiące respondentów - nauczycieli, dyrektorów i uczniów, i zostało przeprowadzone w pierwszej połowie czerwca 2020 roku. Raport przedstawia szczegółową analizę przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć w trybie zdalnym, rodzaj sprzętu, poziom motywacji uczniów oraz trudności z jakimi musiały zmierzyć się wszystkie strony zaangażowane w proces nauki.

Opcje strony