Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-konsultantow/13800,Rozwiazania-na-rzecz-ucyfrowienia-w-krajowym-systemie-edukacji.html
18.07.2024, 09:01
Data publikacji: 31.01.2023
Autor: Maria Dworzycka

Rozwiązania na rzecz ucyfrowienia w krajowym systemie edukacji

"Rozwiązania na rzecz ucyfrowienia w krajowym systemie edukacji" - artykuł Marii Dworzyckiej, konsultantki ds. przedmiotów humanistycznych LSCDN.

Analizując kierunki polityki oświatowej państwa na przestrzeni 11 lat, można zauważyć jak często pojawiały się w nich zagadnienia związane z technologią informacyjno- komunikacyjną i próbą dostosowania poziomu i jakości kształcenia do wymogów rynku pracy. Poczynając od roku szkolnego 2015/2016 w którym jeden z kierunków brzmiał:  Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy[1].  W kolejnych latach szkolnych przedstawia się to następująco:

  • 2016/2017 - Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach[2],
  • 2017/2018  - Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów elektronicznych[3],
  • 2018/2019 - Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci[4],
  • 2019/2020 - Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego[5],
  • 2020/2021 - Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych[6],
  • 2021/2022 - Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych[7].
Cały tekst dostępny jest w załączniku. 

[1] Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, http://ko-gorzow.edu.pl/kierunki-realizacji-polityki-owiatowej-pastwa-w-roku-szkolnym-20152016/ [dostęp: 07.12.2021].

[2]Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20162017 [dostęp: 07.12.2021].

[3]Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20172018 [dostęp: 07.12.2021].

[4]Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20182019 [dostęp: 07.12.2021].

[5]Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20192020 [dostęp: 07.12.2021].

[6]Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20202021 [dostęp: 07.12.2021].

[7]Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022, https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20212022 [dostęp: 07.12.2021].

Opcje strony