Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-konsultantow/13394,Rola-edukacji-ekologicznej-w-nauczaniu-przedmiotow-przyrodniczych.html
23.07.2024, 18:01
Data publikacji: 27.06.2022
Autor: Anna Jędrzejewska, Anna Jonak, Joanna Stelmaszczuk

Rola edukacji ekologicznej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych

Doradczynie metodyczne ds. przedmiotów przyrodniczych: Anna Jędrzejewska, Anna Jonak, Joanna Stelmaszczuk (chełmski O/LSCDN) są autorkami publikacji "Rola edukacji ekologicznej w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych".

Pojęcie edukacji ekologicznej: 

„Przez edukację ekologiczną rozumiemy wiedzę, umiejętności teoretyczne, praktyczne a także rozwijanie wrażliwości i emocjonalnej chęci działania na rzecz ochrony środowiska, jego kształtowania", J. Frątczak.

Rola edukacji ekologicznej:

  • poznawanie motywów i sposobów ochrony środowiska,
  • kształcenie umiejętności dostrzegania zjawisk w ekosystemach,
  • przewidywanie i ocena pewnych następstw obserwowanych zjawisk przyrodniczych i czynów człowieka,
  • kształtowanie emocjonalnego stosunku do określonych zjawisk  i obiektów w środowisku człowieka,
  • formowanie i wzmacnianie pozytywnych przekonań i postaw poznawanie motywów i sposobów ochrony środowiska, wobec określonych zjawisk, obiektów przyrodniczych.

Prezentacja w załączniku.

Opcje strony