Centrum LSCDN

https://www.lscdn.pl/pl/publikacje/publikacje-konsultantow/13367,Projekt-quotWedrowki-sladami-nieznanych-historiiquot.html
23.07.2024, 15:51
Data publikacji: 14.06.2022
Autor: Anna Popielewicz

Projekt "Wędrówki śladami nieznanych historii"

Projekt "Wędrówki śladami nieznanych historii", którego autorkami są Ewa Betiuk i Anna Popielewicz, był realizowany w roku szkolnym 2021/2022 przez uczniów klasy społeczno-prawnej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie w ramach innowacyjnego przedmiotu „Media i pr”.

Inicjatorami przedsięwzięcia były: Muzeum Żydów Polskich POLIN i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.  Projekt pozwolił uczniom na rozwój wiedzy na temat Żydów Lubelszczyzny. Najważniejszą przyczyną podjętych działań była chęć podtrzymania pamięci o chełmskich Żydach. Prowadzone działania opatrzone zostały mottem „Niewiele wiem, jak ty zapewne"( T. Gajcy).

Wielu młodych mieszkańców Chełma nie jest świadomych, jaką przeszłość mieli dawni chełmianie pochodzenia żydowskiego. Celem projektu było przybliżenie tej wiedzy, a jednocześnie  nabycie umiejętności szukania informacji dzięki pracom badawczym i konsultacjom w Muzeum Ziemi Chełmskiej  i  Archiwum Państwowym w Lublinie, oddział w Chełmie.  Poszerzaniu wiedzy służyły też warsztaty prowadzone przez edukatora Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Efekty wielomiesięcznej pracy będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych przeszłością Chełma. Temu służy publikacja zawierająca opisanie efektów projektu w postaci biografii chełmian żydowskiego pochodzenia oraz informacji o różnych żydowskich obiektach kultury i zjawiskach kulturowych przed wojną w naszym mieście.

{GALERIA:30356-30357-30361}

Pełny tekst w załączniku.

Opcje strony