Centrum LSCDN

Pozostałe

Aktualnie znajdujesz się na:

Artykuł 'Dwa kierunki w dydaktyce i The Learning Piramid...'

Andrzej Milewski, trener języka angielskiego autorem artykułu 'Dwa kierunki w dydaktyce i The Learning Piramid z jej najwolniejszą i najszybszą podmetodą uczenia się'.

Andrzej Milewski
trener języka angielskiego 

Dwa kierunki w dydaktyce i The Learning Piramid  z jej najwolniejszą i najszybszą podmetodą uczenia się

Dydaktyka według dostępnych definicji to nauka zajmująca się metodami nauczania i metodami uczenia się. Metody nauczania i metody uczenia się mają swoje odmienne, często przeciwstawne kierunki. Te dwa istniejące codziennie kierunki dydaktyki występują w edukacji każdego przedmiotu i w każdej szkole. 

Pierwszy kierunek to nauczanie, drugi kierunek to uczenie się. Tymi dwoma kierunkami zajmuje się nauką zwana dydaktyką. Wincenty Okoń podaje definicję dydaktyki: „Dydaktyka jest nauką o kształceniu, jego celach  i treściach oraz o jego metodach, środkach i organizacji”. Oba kierunki dydaktyki posiadają odmienne od siebie cele, treści metody, środki i sposoby organizacji. Oto jak wyglądają dwa kierunki w dydaktyce, oraz ich cele, treści, metody, środki i sposoby organizacji.


Pełny tekst w załączniku.
 

Opcje strony

do góry