Centrum LSCDN

Pozostałe

Aktualnie znajdujesz się na:

'Refleksja o człowieku współczesnym w poezji Czesława Miłosza' - scenariusz lekcji

Autorką scenariusza jest Pani Renata Sugier, nauczyciel języka polskiego, współpracowała z redakcją czasopisma 'Ad rem', w którym publikowała teksty z zakresu współczesnej literatury polskiej.

'Refleksja o człowieku współczesnym w poezji Czesława Miłosza'

Cele lekcji: Poznawcze (intelektualne):
poznanie 3 wierszy  Cz. Miłosza: 'Wyznanie', 'Dar', 'Oeconomia Divina'.

Praktyczne (psychomotoryczne, ćwiczeniowe): doskonalenie umiejętności analizy i interpretacji tekstu poetyckiego, analiza funkcjonalności użytych środków artystycznych, toposów, motywów, symboli, kontekstów; dostrzeganie związku języka z wartościami, odszukiwanie cech stylu klasycznego w poezji;

Emocjonalne (motywacyjne, wychowawcze): uwrażliwianie na tematykę egzystencjalną, filozoficzną w poezji i sztuce współczesnej, dostrzeganie wartości uniwersalnych w tekstach kultury.

Standardy osiągnięć celów szczegółowych:
- uczeń poprawnie analizuje i interpretuje teksty poetyckie;

- uczeń zna i poprawnie stosuje określenia z zakresu teorii literatury ( gatunek, typ liryki, podmiot liryczny, sytuację liryczną, funkcje różnych środków stylistycznych);

- uczeń dostrzega w tekście poetyckim (kultury) wartości uniwersalne;

- uczeń  przywołuje konteksty literackie, filozoficzne, historyczne; motywy, toposy, symbole;

-uczeń pogłębia umiejętności odczytywania utworu w kontekstach kulturowych i historycznoliterackich;

- uczeń kształci wrażliwość estetyczną.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa.

Metody: lekcja analityczna z elementami ćwiczeniowej, metoda ćwiczeń praktycznych (analiza i interpretacja, karta pracy), elementy heurezy.

Środki dydaktyczne: karta pracy, podręcznik 'Zrozumieć tekst' WSiP, wydruki wiersza 'Wyznanie', prezentacja wypowiedzi Miłosza (prezentacja multimedialna: Miłosz od NOWA), recytacje Miłosza, obraz C. Moneta 'Dom rybaka'.

Przebieg lekcji:
Wprowadzenie. Przypomnienie wierszy Miłosza poznanych na wcześniejszych lekcjach ('Campo di Fiori', 'Który skrzywdziłeś', 'Moja wierna mowo', 'O! Edward Hopper…')

Podanie tematu i celów lekcji.
Podział klasy na 3 grupy zadaniowe , rozdanie kart pracy – praca grupowa. Przypomnienie o konieczności samodzielnego robienia notatek (karta pracy).
Ekspozycja wiersza 'Dar' – czyta Czesław Miłosz- i obrazu C. Moneta 'Dom rybaka'. Analiza i interpretacja wiersza 'Dar'.

Pełny tekst scenariusza lekcji w załączniku.

Opcje strony

do góry