Data publikacji: 31.05.2023
Autor: Janusz Malec, Barbara Turska

Czy ePUAP i outsourcing to pojęcia przydatne dla absolwenta szkoły branżowej?

Informatyka jest jedną z najintensywniej rozwijających się ostatnio dziedzin. To, co kilka lat temu było nie do pomyślenia, dzisiaj staje się faktem zmieniającym liczne aspekty naszego życia. Kolejne pokolenia naszych absolwentów będą funkcjonować w środowiskach coraz bardziej rozwiniętych technologii, kształtowanych przez coraz szybciej rozwijającą się informatykę i technikę.

Informatyka zajmuje się wieloma zagadnieniami jak: programowanie, bazy danych, sieci komputerowe, z których każde wymaga bardzo szczegółowej, specjalistycznej wiedzy. Łatwo wobec tego ograniczyć postrzeganie informatyki do jakości sprzętu komputerowego lub wręcz zawartości ekranu monitora.

Informatyka jest często przedmiotem postrzeganym przez uczniów kształcących się w kierunkach innych niż informatyczne jako dodatkowy ciężar albo przeciwnie rozrywka. Niektórzy wprost formułują pytanie: „Sorze, a po co my się tego mamy uczyć”? Dodatkowo okres zdalnego nauczania towarzyszący pandemii COVID-19 osłabił motywacje młodych ludzi do nauki. Okazuje się jednak, że temat zakładania czy prowadzenia firmy jest interesujący dla bardzo wielu uczniów.

Autorefleksja

13 kwietnia 2023 r. poprowadziłem w I klasie szkoły branżowej lekcję informatyki na temat: „Firma w sieci, czyli jak informatyka oszczędza czas”. Opracowując scenariusz lekcji postanowiłem wyjść od próby rozwiązania przez uczniów praktycznego problemu: „Jak założyć własną firmę?”. Temat okazał się na tyle interesujący dla młodego człowieka w szkole przygotowującej do podjęcia pracy w konkretnej branży, że uczniowie chętnie włączyli się w burzę mózgów. Wszak oni już wkrótce będą rozpoczynać swoją karierę zawodową (o wiele szybciej niż uczniowie liceum czy technikum) i niektórzy z nich z pewnością po cichu marzą już o swojej firmie. Czemu więc nie wykorzystać naturalnych okoliczności? Burza mózgów jest metodą, która pozwala na włączenie wszystkich uczniów w proces szukania rozwiązań, daje więc możliwość większego zaangażowania każdego z nich w lekcję. Równocześnie przyjrzenie się mnogości problemów związanych z zakładaniem i funkcjonowaniem firmy było dobrym kontekstem do poznania narzędzi ułatwiających te czynności. Dodatkowym czynnikiem motywującym była zachęta do wymyślenia zakresu działania swej przyszłej firmy, świadczonych przez nią usług, a nawet jej nazwy. Odpowiednio zmotywowani uczniowie na wskazanych stronach urzędowych chętnie odnajdywali informacje o podpisie elektronicznym, profilu zaufanym czy outsourcingu. Następnie prezentowali zarówno przydatność, jak i konkretne działania pozwalające na uzyskanie poszczególnych usług. W pracy domowej uczniowie mieli możliwość wyboru zadań dostosowanych do swoich możliwości.

Zapraszam do zapoznania się ze scenariuszem lekcji i załącznikiem zamieszczonym poniżej artykułu.

Janusz Malec
nauczyciel w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji w Lublinie
Komentarz obserwatorów zajęć

Lekcja otwarta przeprowadzona przez Janusza Malca została oceniona pozytywnie. Przebieg zajęć był zgodny ze scenariuszem, a zamierzone cele zostały osiągnięte. Uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli w lekcji, chętnie zgłaszali swoje propozycje czynności związanych z zakładaniem firmy. O pewnych możliwościach, jakie daje e-PUAP już wiedzieli, ale o niektórych z nich dowiedzieli się po raz pierwszy. Możliwości wykorzystania usług informatycznych w działalności firmy wzbudziły ich zainteresowanie.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry