Data publikacji: 10.10.2014
Autor: Barbara Kostrobała

Praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Kwiecień jest Światowym Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu. Celem organizowanych w tym czasie działań o charakterze edukacyjnym i społecznym jest zwrócenie uwagi otoczenia na problemy i potrzeby osób z autyzmem. Jednym z takich działań była zorganizowana 5 kwietnia 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie , ul. Wieniawskiego 15 konferencja szkoleniowa pod hasłem: Poznać Zrozumieć Wspierać – Praca terapeutyczna z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Celem konferencji było zwrócenie uwagi nauczycieli i rodziców na rolę wsparcia terapeutycznego we wspomaganiu dziecka autystycznego oraz poszerzenie wiedzy na temat dostosowania metod pracy do możliwości rozwojowych dziecka z tego typu zaburzeniem rozwojowym. Konferencja adresowana była do nauczycieli i rodziców dzieci autystycznych.

Organizatorem konferencji było LSCDN Oddział w Chełmie oraz NZOZ Marmed. Prelegentami byli terapeuci, dietetycy oraz nauczyciele na co dzień pracujący z dziećmi autystycznymi.

W części wykładowej głos zabrała pani mgr Sylwia Gwiazdowska oraz pani mgr Joanna Biernat. Obie panie są psychologami w NZOZ Marmed. Omówiły rolę terapii psychologicznej we wsparciu dziecka autystycznego i jego rodziny. Przedstawiły rolę rzetelnej diagnozy, wybrane metody terapii oraz przykłady ćwiczeń stymulujących poszczególne funkcje poznawcze. Zwróciły również uwagę na rolę rodziny w procesie wsparcia terapeutycznego oraz zaprezentowały, jakie są oczekiwania rodziców i nauczycieli w ty zakresie.

W dalszej części spotkania głos zabrały panie dietetyczki z Instytutu Medycyny integracyjnej Arcana w Piasecznie: mgr Paulina Majkutewicz oraz mgr Alicja Hennel, które omówiły wpływ diety na prawidłowy rozwój dziecka ze szczególnym zwróceniem uwagi na diety stosowane w autyzmie.

Stymulacja rozwoju psychoruchowego - szanse, możliwości, zagrożenia - to temat prelekcji pani dr Magdaleny Wójcik z UMSC w Lublinie. Pani doktor omówiła zaburzenia sensoryczne występujące u dzieci autystycznych oraz podała konkretne sposoby wyciszania, organizowania i pobudzania  pracy układu nerwowego.

Część wykładowa zakończyła się wystąpieniem pani mgr Moniki Gajewskiej, psychoterapeuty Ośrodka Doradztwa Psychologicznego SOLTE w Lublinie. Pani Gajewska poruszyła problematykę dotyczącą dojrzewania i seksualności osób z autyzmem.

Druga część konferencji to część warsztatowa. Uczestnikami warsztatów byli nauczyciele, rodzice oraz dzieci autystyczne. Pani Barbara Kostrobała, nauczyciel konsultant LSCDN Oddział w Chełmie omówiła z nauczycielami sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia autystycznego. Poniżej zostały zamieszczone wybrane slajdy z jej prezentacji.

Pani mgr Wioletta Chomiak-Naworol uświadomiła rodzicom sposób odbierania bodźców płynących ze świata przez dzieci autystyczne, a pani mgr Agnieszka Kaszczuk poprowadziła warsztaty dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci autystycznych.

Konferencja zakończyła się konsultacjami indywidualnymi w centrum Terapii NZOZ Marmed , ul. Szymanowskiego 6, w których uczestniczyli zarówno zainteresowani nauczyciele, jak i rodzice.

 • konf_autyzm_01
  konf_autyzm_01
 • konf_autyzm_02
  konf_autyzm_02
 • konf_autyzm_03
  konf_autyzm_03
 • konf_autyzm_04
  konf_autyzm_04

Z ewaluacji końcowej wynika, że założone cele konferencji zostały zrealizowane, uczestnicy wysoko ocenili sposób i jakość prezentowanych treści oraz możliwość dzielenia się wiedzą podczas warsztatów. Wyrazili  chęć uczestnictwa w kolejnych szkoleniach organizowanych przez LSCDN oraz NZOZ Marmed.

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry