Data publikacji: 18.01.2021
Autor: Agnieszka Mielnicka

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu podczas edukacji zdalnej

Jak sobie radzić z uczniem z autyzmem w dobie pandemii? Oto kilka wskazówek dla nauczycieli prowadzących lekcje on-line, rewalidację indywidualną, jak również dla nauczycieli wspierających proces kształcenia.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są obecnie zobowiązani do wypełniania wielu wymagań, podporządkowania się nowym zasadom panującym na lekcji. Również rodzice stanęli przed nowym wyzwaniem i przejmują w domu rolę nauczyciela. Każdy z nas musi na nowo przyzwyczaić się do warunków nauki, a przed szczególnym wyzwaniem stoją uczniowie ze spektrum autyzmu. Jak im pomóc? Na to pytanie spróbuję znaleźć rozwiązanie.

Współpraca między nauczycielami oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców pozwalają na podejmowanie odpowiednich działań edukacyjno-terapeutycznych. Ułatwia to dobór odpowiednich metod i form pracy. Warto prezentować rodzicom gotowe narzędzia, które można stosować w środowisku domowym: techniki relaksacyjne, ćwiczenia oddechowe, książki, poradniki, filmy. Zbiorem wielu ciekawych pomysłów jest książka Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej pt. „Zabawy i ćwiczenia na cały rok”, które odpowiednio modyfikowane, mogą posłużyć do pracy z uczniem w każdym wieku.

 • Praca_z_uczniem_01
  Praca_z_uczniem_01

Bardzo ważne jest ustalenie z rodzicami i z uczniem planu dnia, który nie może składać się jedynie z obowiązków szkolnych i domowych, zarezerwujmy w nim czas bez komputera, telewizji i telefonu. Pozwólmy dziecku na swobodną zabawę, spacer lub zabawy ruchowe z elementami naśladowania. Nie zapomnijmy o elementach terapii sensorycznej: eksperymentowanie różnymi fakturami, zapachami, dźwiękami i smakami. Wymienione aktywności wymagają zaangażowania ze strony rodziców.

 • Praca_z_uczniem_02
  Praca_z_uczniem_02
 • Praca_z_uczniem_03
  Praca_z_uczniem_03

Dzieci z autyzmem mają problemy z koncentracją uwagi, często spędzenie krótkiego czasu przed komputerem jest dla nich ogromnym wyzwaniem. Sięgnijmy więc po następujące ćwiczenia: puzzle, memory, powtarzanie rytmów, „Znajdź różnicę”, „Podaj kolejność”, historyjki mentalistyczne, pytania do ilustracji, powtarzanie prostych ruchów, odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu. Wynikiem swojej pracy uczeń może pochwalić się przesyłając nam zdjęcie.

 • Praca_z_uczniem_04
  Praca_z_uczniem_04
 • Praca_z_uczniem_05
  Praca_z_uczniem_05

Niezbędnym elementem pracy z uczniem ze spektrum autyzmu jest system motywacyjny. Wskazane jest użycie tabliczki z plusami lub systemu żetonowego. Nagrodą wcale nie musi być zabawka, ale wysłuchanie ulubionej muzyki lub układanie klocków. Pamiętajmy, by pochwalić dziecko za każdy, nawet najmniejszy sukces. Aby wzmocnić motywację ucznia do działania należy bazować na jego zainteresowaniach i mocnych stronach.

Na końcu chciałam zaznaczyć, że my nauczyciele odgrywamy bardzo ważną rolę w procesie nauczania dziecka i w obecnych warunkach stoi przed nami wiele wyzwań. Nie możemy zapomnieć o nas samych. Wśród stosów sprawdzianów i kartkówek znajdźmy czas dla siebie i rodziny, uprawiajmy ulubiony sport lub posłuchajmy ulubionej muzyki.

Agnieszka Mielnicka
Nauczyciel wspierający proces kształcenia
Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry