Data publikacji: 27.02.2019
Autor: Przemysław Milczek

Przykłady środków dydaktycznych pomocnych w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

Organizując zajęcia z uczniami starałem się zaplanować różnorodne, ciekawe aktywności będące jednocześnie odpowiedzią na deficyty uczniów. W tym celu samodzielnie przygotowałem zestaw środków dydaktycznych.

Celem tych środków było usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych, takich jak:

  • usprawnianie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej,
  • poprawę czucia zmysłowego, 
  • poznawanie nowych faktur i różnicowanie ich,
  • polepszanie koncentracji i skupienia podczas zajęć,
  • rozwijanie logicznego myślenia.

Poniżej przedstawiam fotografie samodzielnie wykonanych środków dydaktycznych wraz z opisami:

1. Nawlekanka tekstylna – zadaniem ucznia jest nawleczenie zestawu kształtów tekstylnych z wąskim otworem na wstążkę.

Inny rodzaj nawlekanki – zadaniem ucznia jest nawleczenie makaronu na sznurówkę.

Ćwiczenia z użyciem nawlekanki usprawniają motorykę małą, koordynację wzrokowo-ruchową, a także doskonalą umiejętność skupienia uwagi.

2. Ćwiczenie w przekładanie pomponików o różnej wielkości za pomocą szczypiec drewnianych lub patyczków do sushi.

Inna odmiana ćwiczenia – napełnianie słoika makaronem za pomocą patyczków do sushi.

Kolejny rodzaj wkładanki polega na przełożeniu piłeczek w otwory pojemnika na jajka.

Przedstawiony zestaw do ćwiczenia chwytu i koordynacji wzrokowo-ruchowej służy do wkładania pomponów w odpowiednie miejsca za pomocą szczypiec.

Ćwiczenia przekładania i chwytania przedmiotów pozytywnie wpływają na chwyt opuszkowy palców, koordynację wzrokowo-ruchową oraz koncentrację uwagi.

3. Przewlekanka – zadaniem ucznia jest przewleczenie sznurówki przez wszystkie otwory znajdujące się w obwodzie koła.

Inny rodzaj przewlekanki – ćwiczenie polega na przewleczeniu sznurówki przez różnej wielkości otwory ustawione pod rożnym kątem.

Ćwiczenie przewlekania doskonali precyzję ruchów ręki, kontrolę ruchów palców, ale przede wszystkim cierpliwość i logiczne myślenie.

4. Układanka wieloelementowa – zadaniem ucznia jest ułożenie obrazka z rozsypanki.

Układanka konturowa – wydanie świąteczne z symbolami Bożego Narodzenia.

Układanie puzzli i układanek pozytywnie wpływa na koncentrację uwagi, pamięć wzrokową, usprawnia procesy myślenia, doskonali percepcję wzrokową.

5. Ćwiczenia segregowania według kolorów – uczeń przypina klips w miejsce z takim samym kolorem.

Odmiana ćwiczenia w segregowanie – różnicowanie kolorów w zbiorach.

Segregowanie w zbiory na przykładzie jesiennego wydania ćwiczenia – zbiory kasztanów.

Dzięki ćwiczeniu segregowania w zbiory uczeń doskonali percepcję wzrokową, logiczne myślenie, ale także motorykę małą i precyzję ruchu.

6. Wpinanie pinezek w kropki na tablicy korkowej – ćwiczenie na koordynację wzrokowo-ruchową, doskonalenie chwytu pęsetkowego oraz precyzji ruchów ręki.

7. Zapinanie guzików - nauka i doskonalenie umiejętności zapinania guzików i zamków błyskawicznych.

To ćwiczenie wpływa pozytywnie nie tylko na powiększanie samodzielności w sferze samoobsługi, ale także na koordynację, precyzję ruchów, skupienia oraz wytrwałości.

8. Zakręcanie nakrętek po napojach – ćwiczenie umiejętności manualnych.

Odmiana ćwiczenia z możliwością segregowania gwintów do nakrętek.

Można również posłużyć się zestawem do ćwiczenia zakręcania i odkręcania gwintów na śrubach.

Celem ćwiczeń zakręcania nakrętek na gwintach jest usprawnianie motoryki małej, opanowanie umiejętności odkręcania butelek, wzmacnianie napięcia mięśniowego i stopniowania nacisku palców i dłoni, rozróżnianie nakrętek pod względem wielkości,  rozróżnianie kierunków prawo – lewo.

9. Memory dźwiękowe – zestaw do ćwiczeń sensorycznych, mających na celu usprawnienie percepcji słuchowej, poznawanie i różnicowanie dźwięków.

Zestaw do ćwiczeń składa się z 10 pojemników, nauczyciel porusza zawartością jednego z odsłoniętych pojemników, zaś uczeń ma za zadanie odszukanie wśród pojemników z zasłoniętą zawartością tego, który brzmi jak samo jak prezentowany przez nauczyciela.

 

Przemysław Milczek
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry