Data publikacji: 30.11.2017
Autor: Anna Radziwiłko

Wdrażanie podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie i etyki

Materiały i spotkania dla nauczycieli województwa lubelskiego.

Podstawa programowa WDŻ i etyki wspiera kształtowanie zachowań i postaw moralnie wartościowych. Istotnym założeniem nowej podstawy programowej było zwrócenie uwagi na indywidualną i społeczną wartość rodziny, pełnione przez nią funkcje, a także możliwość wspierania ich realizacji przez szkołę. Uczący ich nauczyciele powinni być w istotnym stopniu włączeni w realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, znać i odpowiadać na sygnalizowane przez uczniów i rodziców oczekiwania w zakresie przygotowania ich do dorosłego życia. Nastepne spotkanie nauczycieli planowane jest 13 stycznia 2018 r. g. 10.00-13.00 Swoją obecność wstępnie zadeklarowała Urszula Dudziak - współtwórczyni podstawy programowej WDŻ.

Możliwość zapisu: Kurs 601

Zapraszamy do zapoznania sie z materiałami pokonferencyjnymi zamieszczonymi na stronie Ośrodka Rozwoju EdukacjiWiele wartościowych materiałów dydaktycznych znaleźć można również na stronie internetowej Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej „Phronesis” (http:// phronesis.org.pl/) oraz http://www.etykawszkole.pl/ 

 

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry