Data publikacji: 08.06.2017
Autor: Anna Radziwiłko

Program wychowawczo-profilaktyczny

Materiały z konferencji informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów szkół i rodziców województwa lubelskiego na temat wdrażania programu wychowawczo-profilaktycznego przeprowadzonych przez LSCDN we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie w dniach od 12 maja do 7 czerwca 2017. Zmiany polegają na połączeniu dwóch programów w jeden spójny dokument opracowany na podstawie diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów zgodnie z zasadą cykliczności działań w środowisku szkolnym.

Dokument powinien spełniać następujące warunki: 

  1. jego opracowaniem powinni zająć się specjaliści szkolni (nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy szkolni) pod kierownictwem szkolnego lidera (dyrektora) uwzględniając opinię i zaangażowanie rodziców, 
  2. zawarte w nim działania powinny być uporządkowane, tzn. prowadzić od celów do zadań, 
  3. każdy program powinien zawierać zbiór treści i działań, 
  4. realizacja powyżej wymienionych treści i działań powinna prowadzić do zamierzonych, konkretnych zmian w jakości funkcjonowania uczniów.

Procedura jego tworzenia powinna zamknąć się w 5 etapach:

ETAP 1 
Charakterystyka sylwetki ABSOLWENTA SZKOŁY 
ETAP 2 
Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 
ETAP 3 
Konstruowanie strategii wychowawczo-profilaktycznej szkoły 
ETAP 4 
Opracowanie strategii ewaluacyjnej 
ETAP 5 
Konstruowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas (na bazie planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły) 

Więcej informacji można przeczytać w publikacjach Ośrodka Rozwoju Edukacji. Szczególnie polecamy zapoznanie się z broszurą Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

Podczas konferencji zostały przedstawione następujące prezentacje:

 
Anna Radziwiłko
Konsultant LSCDN

 

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry