Data publikacji: 05.04.2017
Autor: Ewa Czerniecka

Język obcy nowożytny

Materiały z konferencji informacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli województwa lubelskiego na temat wdrażania nowej podstawy programowej w zakresie języka obcego nowożytnego, przeprowadzonych przez LSCDN w dniach od 3 do 7 kwietnia 2017.

Zmiany w podstawie programowej z języków obcych wynikaja głównie ze zmiany struktury szkolnictwa i są bardziej ewolucyjne niż rewolucyjne w stosunku do podstawy z roku 2008.

Najważniejsze kwestie to:

 • Przesunięcie akcentów z różnorodności językowej na zapewnienie kontynuacji nauczania pierwszego języka obcego.
 • Określenie liczby godzin przypadających na pierwszy język obcy i osobno na drugi język obcy.
 • Zwiększenie liczby wariantów podstawy do 16.
 • Przygotowanie do dwujęzyczności w VII i VIII klasie SP, dotyczące jednego z dwóch nauczanych języków.
 • Klasa wstępna (zerowa) w liceum / technikum dwujęzycznym lub oddziale dwujęzycznym.
 • Bardzo ogólne odwołania do poziomów biegłości językowej, opisanych w ESOKJ.
 • Rozróżnienie na poziom sprawności receptywnych (zazwyczaj wyższy) i poziom sprawności produktywnych.
 • Minimalne podniesienie oczekiwanej biegłości językowej.
 • Spiralne podejście do kształcenia.
 • Doprecyzowanie pewnych zapisów w treści podstawy.
 • Obszerniejsze wymagane warunki realizacji.
 • Zasada kumulatywności w opisie wymagań.
 • Nacisk na osiąganie coraz większego stopnia precyzji i poprawności językowej.
 • Rozwijanie umiejętności pozajęzykowych.
 • Kompetencja interkulturowa jako nowe wymaganie.
 • Podkreślenie roli języka obcego jako języka komunikacji i języka lekcji.
 • Stosowanie autentycznych materiałów źródłowych.
 • Odpowiednie wyposażenie pracowni językowej.

Więcej informacji można przeczytać w komentarzu do podstawy programowej kształcenia ogólnego - język obcy nowożytny, szkoła podstawowa (od strony 26 w broszurze opublikowanej przez ORE).

Podczas konferencji zostały przedstawione następujące prezentacje:

 1. Prezentacja LSCDN
 2. Prezentacja ogólna ORE
 3. Prezentacja Język obcy nowożytny

Materiały dodatkowe LSCDN dotyczące nowej podstawy programowej:

 1. Rysunki z rozkładem godzin, wariantami podstawy i odniesieniami do poziomów ESOKJ dla pierwszego i drugiego języka, kontynuowanych w LO - LINK
 2. Podsumowania fragmentów ogólnej prezentacji ORE, dotyczących kształcenia specjalnego, kształcenia zawodowego, wychowania i profilaktyki oraz planowanych zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej - LINK
Zapraszam również do zapoznania się z notatką pokonferencyjną oraz fotoreportażem z konferencji, która odbyła się 5 kwietnia 2017 w Lublinie.
 
Ewa Czerniecka
Konsultant LSCDN

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry