Data publikacji: 07.05.2019
Autor: Jolanta Żabniak

Mikołaj Kopernik – wielki astronom

Scenariusz lekcji historii przeprowadzonej w klasie IV szkoły podstawowej z zastosowaniem elementów oceniania kształtującego.

Chciałabym przedstawić scenariusz lekcji historii, którą przeprowadziłam w klasie IV. Scenariusz ten powstał w oparciu o wiedzę, którą pozyskałam podczas spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Jestem przekonana o skuteczności stosowania elementów oceniania kształtującego, dlatego chcę zachęcić tych nauczycieli historii, którzy jeszcze nie wykorzystują metod i technik, jakie sugeruje ta strategia.

Celem lekcji było zapoznanie uczniów z osiągnięciami wybitnego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika. Na początku podałam uczniom cele i ,,NaCoBeZu” czyli kryteria sukcesu sformułowane w języku uczniów. Następnie z propozycji technik oceniania kształtującego wybrałam zadanie na dobry początek, powiązanie z wcześniejszą wiedzą i pytanie kluczowe (zob. scenariusz lekcji).

We właściwej części lekcji zastosowałam pracę w parach i metodę wywiadu. Następnie sprawdziłam stopień osiągnięcia celów. Zastosowałam technikę ,,zdań podsumowujących” oraz ćwiczenie pisemne. Wróciłam do pytania kluczowego zadanego we wstępnej części lekcji. Uczniowie chętnie dzielili się swoimi refleksjami. Pracę domową zaplanowałam do wyboru przez uczniów, podałam do niej kryteria sukcesu.

W dużej mierze dzięki wykorzystaniu zasad i technik oceniania kształtującego lekcja ta była dla uczniów ciekawa, wzrosła ich motywacja, chętnie współpracowali, ucząc się od siebie nawzajem.

Zapraszam do zapoznania się z dołączonym scenariuszem lekcji.

Jolanta Żabniak
Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry