Data publikacji: 27.02.2019
Autor: Elżbieta Wojtowicz

Zadania z poleceniem Uzasadnij w edukacji matematycznej uczniów szkól podstawowych i klas gimnazjalnych

Przedstawiony tu materiał dydaktyczny zawiera zestaw zadań typu Wykaż – Udowodnij, wybranych z arkuszy egzaminacyjnych i informatora CKE, egzaminów próbnych i zbiorów zadań wydanych przez Operon, Nową Erę, WSiP, GWO. Opracowanie jest efektem współpracy grupy nauczycieli matematyki lubelskich szkół w ramach sieci Dotrzymaj Kroku – Nowoczesne Technologie w Nauczaniu.

Realizacja zapisu w podstawie programowej w zakresie rozumowania i argumentacji dyktuje nauczycielom matematyki przygotowanie uczniów do przeprowadzania prostych dowodów. Wszyscy wiemy, jak trudny jest to obszar matematycznej edukacji. Wymaga bowiem od uczniów myślenia abstrakcyjnego, formalnego uogólniania, a niestety dla części z nich bardzo trudnym okazuje się oderwanie od konkretów.

Opracowanie ma pomóc nauczycielom w realizowaniu tego typu treści, zawiera zadania ułożone tematycznie wraz z przykładowymi rozwiązaniami. Warto zachęcić uczniów do poszukiwania innych niż przestawione, sposobów dowodzenia.

Zgodnie z założeniem zestaw zadań ma posłużyć jako materiał do wykorzystania podczas przygotowań uczniów do egzaminu, choć wydaje się uzasadnionym wdrażanie ich do rozwiązywania zadań z poleceniem Uzasadnij dużo wcześniej.

Wyboru zadań i ich opracowania dokonali, pracując na udostępnionym dokumencie na dysku Google:

Kinga Adamkiewicz - SP 52, Anna Biernat - SP 6, Iwona Drobek - ZS nr 12, Magdalena Jaskot - SP 40, Agnieszka Kazana - SP 19, Łukasz Sprawka - SP 40, Justyna Sójka - SP 30,  Anna Żurawska - SP 20, Elżbieta Wojtowicz - SP 30  - koordynowanie pracy.

Zadania - w postaci tekstu oraz prezentacji - są do pobrania pod artykułem.
 
Elżbieta Wojtowicz
SP nr 30 w Lublinie
doradca metodyczny nauczycieli matematyki m. Lublin

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry