Data publikacji: 28.11.2023
Autor: Karolina Wasiulewska, Bożena Jarmuł

Organizacja transportu – zawód technik logistyk

Młodzież wybierając naukę w technikum jest świadoma, iż podczas kształcenia zawodowego zdobędzie wiedzę praktyczną i teoretyczną, umożliwiającą wejście w dorosłe życie z umiejętnościami pozwalającymi na podjęcie pracy zgodnie z wyuczonym zawodem.

W szkolnictwie zawodowym jednym z popularnych kierunków kształcenia jest technik logistyk. Uczniowie kształcący się na tym kierunku przystępują do egzaminów z dwóch kwalifikacji, jedną z nich jest „organizacja transportu”. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu uczniowie muszą mieć ugruntowaną wiedzę z zakresu analizy i organizacji procesów transportowych, niezmiernie istotnych w całym łańcuchu dostaw. Podczas egzaminu sprawdzane są m.in. umiejętności formowania jednostek ładunkowych, dobranie odpowiedniego środka transportu, kalkulacji czasu wykonania usług i kosztów ich realizacji, czasu pracy załóg oraz z dokumentacji przebiegu realizacji procesu transportowego. W obecnych czasach trendem, a zarazem wyzwaniem dla logistyki, stał się eksport dóbr materialnych z Chin. W nawiązaniu do rzeczywistości udostępniamy Państwu zadanie praktyczne przygotowane przez Panią Karolinę Wasiulewską, nauczyciela przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie.

W roku szkolnym 202/2023 zadanie zostało wyróżnione w organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli konkursie „Rok przed dyplomem”, promującym rzetelne przygotowanie się uczniów do egzaminów zewnętrznych i profesjonalnego wykonywania zawodu, w tym przypadku do egzaminu z kwalifikacji SPL.04 organizacja transportu.

Autor zadania:
Karolina Wasiulewska
nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie
 
Recenzja zadania:
Joanna Szpinda
nauczyciel w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Komentarz (0)

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Opcje strony

do góry